Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

agenda

Gespreksavond synodaal proces

04-07-2022

19:30 tot 21:30 uur

Op deze maandagavond 4 juli a.s. is er een gespreksavond over het synodale proces binnen onze parochie.

Deze vindt plaats in het Pastoraal Centrum en begint om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.15 uur.
De cursus Catholicism wordt na de zomervakantie voortgezet.