Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Allerheiligen en Allerzielen

26-10-2015

Allerheiligen
Op zondag 1 november vieren wij Allerheiligen met als motto: Bij al de heiligen thuis.
Op die zondag 1 november gedenkt de kerk alle heiligen samen op één feestdag, want naast de officieel heilig verklaarde medegelovigen zijn er velen die niemand tellen kan, op wie het woord van de Heer van  toepassing is: “Zalig de barmhartigen, want zij zullen het rijk der hemelen beërven”. Zij mogen hier over het hoofd gezien zijn en vergeten, maar God vergeet hen niet. Hun naam staat geschreven in zijn hand. God haalt zijn oogst aan mensen die het waagden met zijn beloften, binnen voor het grote feest van het bruiloftsmaal van het Lam.

Allerzielen
Op maandag 2 november vieren we Allerzielen. 
Het motto luidt: ‘In Gods handen.’ Telkens als we aan onze dierbare doden denken komen ze weer levendig voor onze ogen. Wie ze waren en wat ze voor ons betekenden. Vooral als het afscheid nog niet zo lang geleden was. Als je een dierbare verloren hebt aan de dood, wil je zijn of haar herinnering zo lang mogelijk levend houden. Vandaag, op Allerzielen gedenken we onze dierbare doden en noemen we hun namen.