Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Geloofgetuigenis uit het Midden Oosten

18-11-2015

Boodschappen van hoop...

Gisteravond werd er door Kerk in Nood in 'De Walnoot' in Boxtel een lezing gegeven. De Vluchtelingenproblematiek en dan met name in en vanuit het Midden Oosten stond centraal. Een kleine 40 parochianen en andere geïnteresseerden luisterden geboeid naar beide sprekers. Met behulp van vier krachtige geloofsgetuigenissen van priesters en religieuzen namen ze ons bij de hand en leidden ons door Irak, Israël, Libanon en Syrië. 

De genoemde vier hebben besloten om bij de mensen te blijven die aan hun zorg zijn toevertrouwd. De vermoorde Nederlandse pater Frans van der Lugt motiveerde zijn keuze door te stellen dat hij een teken van hoop wil zijn voor  van de mensen, christenen en moslims in de Syrische stad Homs. Weggaan zou de hoop de grond hebben doen inslaan!
  
David Neuhaus, een van oorsprong Joodse man die RKK priester is geworden, is intens geraakt door de houding van een oude Orthodoxe non die hem vertelde dat het de vreugde van Jezus Christus is die haar gaande houdt. Hij wil nu een brug zijn in de dialoog tussen Joden en Christenen in Jeruzalem. 

De Irakese priester Douglas Bazi, die gevangen gezetten heeft en gemarteld is, vertelde ons dat hij met de loshangende schakels van zijn ketenen en het slotje, intens de Rozenkrans heeft gebeden tijdens de negen dagen van zijn gevangenschap. Hij heeft daardoor zeer nadrukkelijk de nabijheid van de Moeder Gods ervaren. Het gaf hem de kracht om diegene die hem geslagen had - o.a. de tanden er uit en een gebroken neus - te vergeven. 

Tenslotte, de Franse zuster Micheline Lattouf die in de Bekaa-vallei in Libanon vlak bij de grens met Syrië actief is. Zij motiveerde haar verblijf onder de grote groep vluchtelingen met de woorden 'Zou de Goede herder niet opendoen?' Iedere dag begeeft zij zich tussen hen en wil naar hun verhalen luisteren en verstaan om zo allen nabij te zijn...

Vier getuigenissen van hoop van mensen die ons een hart onder de riem willen steken nu wij ook concreet met vluchtelingen uit deze landen te maken hebben of krijgen... Daar mogen we stil van worden en stil bij staan!

Meer informatie:


Een kleine 40 parochianen bezochten de boeiende avond