Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Zien - Allerheiligen - Allerzielen

28-10-2018

Deze zondag vieren we de 30e zondag door het jaar. Het motto luidt: Zien. 
Er is kijken en zien. Je kunt heel veel rondkijken, maar plotseling kun je ook echt zien. “Inzien” noemen we het vaak. Het is meer dan louter registreren wat er aan je ogen voorbijgaat, Bij het ‘zien’ gaat het om een betrokkenheid van het hart, van de geest. Er is soms een wonder nodig om mensen met een verstarde blik te laten ontdekken dat er meer is, dat er een verhaal achter zit, een geschiedenis. Misschien wel een heilsgeschiedenis… Dat is zien met perspectief, het perspectief van die nieuwe wereld van God.

● Allerheiligen
Op donderdag 1 november vieren we Allerheiligen met als motto: Leren.
Zovelen zijn heilig… niet alleen zij die tot de eer der altaren zijn verheven. Het feest van Allerheiligen is een feest van de gehele kerk, van hen die ons voorgingen en van hen die vandaag de Blijde Boodschap uitdragen en daadwerkelijk gestalte geven. En misschien ook nog wel de Kerk van de toekomst waarvan het zaad nu gezaaid wordt. Wat is de kern van dit feest? Zalig zij… en dan horen we over mensen die Jezus met hart, ziel en lijf gevolgd zijn en in ieder tijdsgewricht Hem gestalte geven.

● Allerzielen
Op vrijdag 2 november vieren we Allerzielen met als motto: In liefde.
Na het feest van Allerheiligen de gedachtenis van Allerzielen, van “alle zielen”, dus van allen die ons geloof zijn voorgegaan en nu “in de hemel” zijn. In een samenleving waar de begrippen hemel en hiernamaals verdampt zijn, belijden wij als kerkgemeenschap een “verder aan de dood”. We mogen – God zij dank - aansluiten bij dat diepgewortelde oergevoel dat dood duisternis oproept, dat licht leven betekent. Vandaar de reactie om kaarsjes aan te steken bij rampen, om bloemen neer te leggen, om bijeen te komen en elkaar moed in te zingen. Allerzielen: alom verstaanbaar, en tegelijkertijd een vertrekpunt voor een geloof in een leven verder dan de dood.