Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Afscheid op 13 jan. 2019

12-12-2018

Jacques Grubben neemt op zondag 13 januari afscheid

Pastoor Jacques Grubben is door Mgr. Gerard de Korte per 1 februari 2019 tot pastoor in de parochie ‘De Heilige Drie-eenheid’ in Nijmegen benoemd. Vanaf die dag gaat hij in een parochie met zeven kerken aan de slag en is hij naar Nijmegen verhuisd. Om precies te zijn naar het mooie dorp Berg en Dal. Ruim vóór die tijd nemen we als parochie afscheid van pastoor Jacques. Dit afscheid is tijdens de Nieuwjaarsviering op zondag 13 januari 2019 om 10.30 uur in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel.

Na bijna negen jaar in onze parochie werkzaam te zijn geweest gaat pastoor Jacques Grubben naar Nijmegen verhuizen. Op verzoek van de bisschop heeft hij deze taak aanvaard en neemt hij vol enthousiasme zijn nieuwe werkzaamheden in Nijmegen en omgeving op. Zijn opvolger in de Heilig Hartparochie is pastoor Geertjan van Rossem, nu plebaan van de Sint-Jans Kathedraal. Hij neemt het stokje per 1 februari 2019 van Jacques Grubben over. Op zondag 17 februari a.s. wordt de nieuwe pastoor door de bisschop in de Sint-Petrusbasiliek geïnstalleerd.

Graag nodigt het bestuur alle parochianen uit voor het afscheid van hun pastoor Jacques Grubben tijdens de Nieuwjaarsviering op zondag 13 januari 2019. Na de viering wordt er kort stilgestaan bij het vertrek van Jacques. Aansluitend worden alle parochianen in de basiliek in de gelegenheid gesteld om persoonlijk van hem afscheid te nemen. Tijdens deze ontmoeting wordt u in de basiliek een kop koffie of thee met versnaperingen aangeboden.

Jacques wil geen persoonlijk cadeau. Hij heeft graag een bijdrage voor een ex-verslaafdenproject in Letland. Daar zijn veel vrijwilligers bezig om naast het eerder gestichte ‘House of Betlehem’ in Riga een tweede ontmoetingsplaats voor ex-verslaafden te creëren. U kunt daaraan een financiële bijdrage leveren in een gesloten enveloppe of door een bedrag over te boeken naar het rekeningnummer: LV72HABA0551034255532, HABALV22, t.n.v. Nodibinājums Nova vita.

Graag begroeten we alle parochianen eerst tijdens de prachtige vieringen met Kerstmis en daarna in de Nieuwjaarsviering op 13 januari 2019. We kunnen dan samen op een gepaste wijze onze pastoor danken voor alle goeds dat hij voor onze parochiegemeenschap heeft gedaan en wat hij voor iedereen heeft betekend.


Jacques Grubben spreekt in de Sint-Willibrorduskerk in Esch een overweging uit