Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Kapelaan Geoffrey gevierd…

30-06-2019

Een waardig, goed verzorgd en vooral een verdiend ‘dankjewel’ voor kapelaan Geoffrey

‘Ik ben vandaag inderdaad best een beetje gespannen en ook wel emotioneel, want het is wel veel wat een mens kan overkomen: een nieuwe benoeming, een prachtig georganiseerd afscheid, een a.s. verhuizing, een nieuwe parochie en over enkele dagen op vakantie in mijn geboorteland Zuid-Afrika’, aldus kapelaan De Jong. En dat was én is ook zo, een fijn en warm afscheid was het met een goed gevulde parochiekerk en veel betrokken parochianen. Dat alles in Liempde waar Geoffrey binnen de taakverdeling van het pastoraal team vijf jaar geleden de extra zorg voor had gekregen. ‘Ik ga jullie missen maar jullie zijn altijd welkom in de Kerkstraat in Beek en Donk’.  

Vanaf 09.00 uur druppelden de eerste kerkbezoekers binnen. De kerk zelf was door de siergroep extra uitbundig met bloemen versierd en het Sint Janskoor en Antoinette van Roosmalen stonden helemaal gereed om te beginnen. Zij beiden verzorgende gezamenlijk de liederen; een coproductie dus.
Het Gilde Sint Antonius Abt beet het spits af en betrad onder begeleiding van de tamboer triomfantelijk met veel egard de kerk. Nadat iedereen zijn plek definitief had ingenomen sprak pastoor Geertjan van Rossem een welkomstwoord uit. Hij kenschetste kapelaan Geoffrey als een betrokken priester die een heel goede band heeft opgebouwd met zijn parochianen. Vooral die van Liempde. ‘Ook al was de samenwerking in de Heilig Hartparochie van korte duur, je hebt bij mij een fijne indruk achter gelaten.’

Daar vond er een prachtige eucharistieviering plaats waarin iedereen zijn uiterste best deed om er een succes van te maken. 
Na afloop van die viering sprak Jo Custers hem namens het bestuur van de Heilig Hartparochie toe. Hij roemde zijn betrokkenheid met de parochianen in goede en moeilijke tijd. ‘Je toonde een grote inzet, een overmatige betrokkenheid met de parochianen van Liempde, veel compassie met de mensen en bovenal een luisterend woord voor velen. Bij feesten deed je mee en bij verdriet bood je troost. Je genoot ervan om tussen de mensen te zijn en met hen te lachen en te huilen: je bent een met ons geworden. Een afsluitend schouderklopje, letterlijk of figuurlijk, hoorde er bij jou altijd bij.’  

Na deze woorden van lof en dank overhandigde pastoor Geertjan van Rossem hem een cadeau van de parochie. Dat geldbedrag onder couvert ging overigens meteen naar zijn moeder die natuurlijk ook aanwezig was. 
Toen kreeg Geoffrey het laatste woord en dankte iedereen voor de vijf fijne jaren in Liempde. ‘Ik heb hier met heel veel plezier gewerkt en ga node weg…’ Met een trillende stem ontving hij daarna een staande en langdurige ovatie van alle kerkbezoekers. En zo hoort het eigenlijk ook: een priester die je hoog hebt en waarvoor je respect hebt krijgt wat hij verdient. 

Hierna werd hij door het Gilde van Liempde naar buiten begeleid. Daar wachtte hem een vendelgroet van het Gilde Sint Antonius Abt. De vendelier kreeg een verdiend applaus want hij maakte er een waar kunststukje van.

Even later werd hij buiten bij Dienstencentrum De Kloosterhof via een erehaag ontvangen. Toen al kreeg iedereen van Geoffrey een supersnelle handdruk. Ook werd en al luidkeels gezongen: ‘Geoffrey bedankt, Geoffrey bedankt…’ Nadat hij als eerste binnen was ontving hij met zijn moeder koffie en gebak, de vele bezoekers volgden en de receptie kon beginnen. Het was binnen warm maar heel geanimeerd.
Na een half uur namen respectievelijk Jo Custers en Geertjan van Rossem weer het woord. ‘Beste Geoffrey. Het bestuur heeft er heel lang over vergaderd, zeker één minuut, en heeft het wijze besluit genomen om jou te onderscheiden met de gouden Heilig Hartspeld…’, aldus Jo Custers. Geertjan van Rossem stond ook bij dit besluit stil en wenste hem veel succes in zijn nieuwe parochie.
Daarna werd de speld door de pastoor op een vloeiende wijze opgespeld. Geoffrey was erg onder indruk en dankte iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij had toen nog niet eens de prachtige oorkonde gehad en een mooi boeket bloemen voor zijn moeder. Woorden schoten hem tekort.

Na afloop van de receptie werd aan Geoffrey, zijn moeder en genodigden een Brabantse koffietafel aangeboden in ‘’t Struifhuis’, die smaakte overheerlijk en de sfeer was geweldig. Namens de Contactgroep Liempde bood Rien van Rooij een passend cadeau aan: een verwenpakket met lekkere biertjes…

Het bestuur dankt graag nogmaals iedereen die heeft bijgedragen aan het welslagen van dit prachtige afscheid. Velen hebben inderdaad hun allerbeste beentje voorgezet. De toespraak van Jo Custers staat ook op deze website en wil je een foto-impressie van deze dag bekijken, klik dan op deze link of de link hieronder.

Meer informatie:


Een waardig afscheid voor onze kapelaan Geoffrey