Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Voor Hem zijn allen levend

10-11-2019

Deze zondag vieren we de 32e zondag door het jaar. Het motto luidt: Voor Hem zijn allen levend.

Stilstaan bij ‘dood en leven’: de maand november staat hier niet los van. De natuur helpt een handje mee. En na de dood? Wat is er dan nog? Of: wie is er dan nog? Geen gemakkelijke vraag in een tijd waarin ‘leven na de dood’ in lastig vaarwater is gekomen. Geen andere weg dan de weg van de liefde, de weg van betrokkenheid op elkaar, ook na de dood. Want liefde is leven. Zou liefde dan niet ook nà de dood blijven bestaan. Zou Hij, die de Bron van liefde en leven is, zijn gelofte dan niet gestand doen.