Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Als God renoveert…

08-11-2019

Samen werken aan een voedingsbodem voor de verkondiging van Gods blijde boodschap

Als Kerkgemeenschap mogen we al 2000 jaren meewerken aan de missie van Jezus Christus, om Gods goede plan met deze wereld tot voltooiing te brengen. Maar iedere tijd stelt ons voor nieuwe uitdagingen. 

In de eerste helft van de 20e eeuw kon het Evangelie van Jezus in ons land worden beleefd en doorgegeven binnen het uniforme kader en de voedingsbodem van de katholieke zuil. Maar dat uniforme kader en die voedingsbodem zijn in de 2e helft van de 20e eeuw verdwenen. De wereld is open en pluriform geworden, met talloze opties van levensbeschouwingen en levenswijzen. De volkskerk is een keuzekerk geworden. 

Deze nieuwe situatie vraagt om een nieuwe vormgeving aan onze christelijke missie, vraagt om een nieuwe evangelisatie. Want om de nieuwe generaties te kunnen laten kiezen voor het Evangelie van Jezus Christus, moeten ze er wel eerst mee kunnen kennismaken. Omdat de samenleving niet meer het kader en de voedingsbodem daartoe geeft, zullen we dat als parochie moeten gaan doen.

 Parochieopbouw-projecten zoals “Als God renoveert” en “Rebuilt” kunnen daartoe handreikingen geven; ook de Alphacursus heeft bewezen daar een geschikt middel voor te zijn. Het komende jaar zullen we daar in onze parochie aandacht aan geven.

Over dit thema heeft Geertjan van Rossem op de algemene informatieavond van woensdag 6 november een inleiding gehouden. Na de pauze hield hij een boeiende presentatie. Deze presentatie is als bijlage bijgevoegd. Uk kunt hem downloaden en als u wilt ook printen. Veel leesplezier…

Meer informatie:


Vol geestdrift hield Geertjan een vlammende inleiding...