Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Corona en de parochie 24 maart

24-03-2020

Wat kan er wél en niet in onze parochie tijdens deze coronacrisis versie 24 maart?

Besloten vieringen en diensten

in de Sint Jans Onthoofdingkerk

van Liempde

in de week vóór en met het feest

van Pasen

In verband met het coronavirus worden alle missen en vieringen in alle vier de geloofsgemeenschappen (kerkdorpen) tot en met Pinksteren (31 mei) afgelast. Dit geldt voor de weekendmissen maar nu ook voor alle doordeweekse missen, ook die binnen de verzorgingstehuizen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zie hieronder. Vooral vóór en met het feest van Pasen gaan alle vieringen in Liempde door behalve de weekmissen. Deze worden alle via Omroep Dommelland uitgezonden. Tevens hebben we tot nader order de volgende maatregelen genomen:
 • Op zondagen is er om 09.30 uur een besloten viering voor de priesters en diakens in de Sint Jans Onthoofdingkerk in Liempde. Deze missen zijn NIET voor het publiek toegankelijk, de deuren zijn dicht, op slot. Deze vieringen worden via Dommelland-TV live uitgezonden, aanvang 09.25 uur. Hiervoor kunt u afstemmen op KPN-Telfort-XS4ALL (zender 1.465) niet in Esch, Ziggo (zender 47), T-Mobile (zender 849), glasvezelnet Solcon (zender 811), Tele2 of andere provider.
 • Dagelijkse online dagopening- en sluiting. KRO-NCRV verzorgt met ingang van woensdagmorgen 25 maart dagelijks een livestream van de eucharistieviering in de ochtend en een dagsluiting in de avond. Klik hiervoor op deze link. Pastoor Jules Dresmé celebreert van maandag tot en met zaterdag de eucharistieviering om 09.30 uur vanuit de Mariakapel van de Sint-Vituskerk in Hilversum. Om 19.00 uur verzorgt hij een dagsluiting met gebed en bemoedigend woord. Hierin neemt pastoor Dresmé de gebeden mee, die ingezonden kunnen worden via dagintentie@kro-ncrv.nl. Dit e-mailadres is uitsluitend voor de onlinevieringen vanuit de Sint-Vituskerk.
 • Kerkelijke uitvaartdiensten en huwelijken kunnen in overleg met de pastoor worden gepland. Deze worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook hier gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.Hierbij denken we aan de directe, naaste familie.
 • De heilige communie kan bij deze vieringen niet worden uitgereikt, omdat dan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter niet kan worden gehandhaafd en ook het (uit)delen van de communie onveilig kan zijn.
 • De H. Communie aan huis kan tot eind mei ook niet doorgaan.
 • Ditzelfde geldt voor bijeenkomsten in geval van het toedienen van het H. Doopsel.
 • In Boxtel is de basiliek in het weekend twee keer kort geopend voor bezinning en gebed: op zaterdag van 18.45-19.15 uur en op zondag van 08.45-09.15 uur.
 • In Esch en Liempde is de kapel onder de toren dagelijks geopend en in Lennisheuvel de kapel achter in de kerk. Richttijden zijn van 10.00 – 16.00 uur, zie de affiche op de eigen kerkdeur. Deze openstelling is voor bezinning en gebed en het eventueel het aansteken van een kaarsje.
 • Op vrijdagochtenden is de basiliek ook geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje; er is dan voorlopig geen kopje koffie. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
 • Op zondagochtenden is ook de Sint-Willibrorduskerk in Esch geopend voor bezinning, gebed en het ontsteken van een kaarsje. Dit van 10.00-11.00 uur. Houd afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
 • Alle misintenties van de vier kerkdorpen worden in de televisiemis in Liempde gelezen en in een later tijdstip met betrokkenen opnieuw ingepland. Nieuwe misintenties kunnen voor 31 mei en later worden opgegeven.
 • Alle andere bijeenkomsten in het Pastoraal Centrum zijn en/of worden geschrapt.
 • Ook de concerten in de Sint-Petrusbasiliek en mogelijk in andere kerken gaan niet door.
 • De bezetting van het secretariaat is anders geregeld: minder mensen werken tegelijk en er wordt thuis gewerkt. Graag alle vragen en zaken telefonisch afwerken en graag NIET op bezoek komen. Dit geldt ook voor vrijwilligers.
 • In de Tv-mis van Palmpasen worden de palmtakjes gezegend, ook die van Boxtel, Esch en Lennisheuvel. Deze kunnen worden afgehaald in de kapel in de eigen kerk (Esch, Lennisheuvel en Liempde). Voor Boxtel kan dit op Palmzondag van 11.00-12.00 uur.
 • En verder: géén vredeswens aan elkaar, géén wijwater en… houd ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).
● Let wel:
Het schema van de vieringen vóór en met het feest van Pasen vindt u bij de informatie van 19 maart. Dit schema wordt de komende week nogmaals gepubliceerd. De bovenstaande maatregelen kunnen van dag tot dag worden gewijzigd of aangevuld. Hou deze website in de gaten...

Meer informatie:


Veel dank en rozen voor onze hulpverleners: houd moed...