Eenheid in verscheidenheid

Klik hieronder op een kerkdorp

A | A | A

nieuws

Pieter, onze nieuwe diaken

24-01-2021

Pieter, jouw aanwezigheid zal zeker bijdragen aan de groei en bloei van onze parochie

Beste Pieter, beste mensen, 
Pieter Ik wil graag namens ons allemaal en het bestuur van de parochie jou van harte feliciteren en welkom als heten als diaken in onze geliefde Heilig Hartparochie. Dat had ik natuurlijk graag gedaan met heel veel mensen in de kerk, maar dat kan nu helaas niet anders.
We leven in een vreemde en moeilijke tijd. De avondklok gaat vanavond in en laten we hopen dat dit het keerpunt is in de coronacrisis. Ik wens u welgemeend al het goede en sterkte. Een bijzonder lichtpunt en vreugde in deze tijd is, dat vandaag jij voor de eerste keer als diaken samen met pastoor Geertjan de H. Mis opdraagt in onze mooie kerk in Esch.

Pieter is sinds twintig jaar diaken geweest in Sint-Michielsgestel, in de Sint-Michaëlparochie later gefuseerd met de dorpen Gemonde, Schijndel en den Dungen. En zeer gewaardeerd en heel veel goed werk verricht. Daarnaast ben je vele jaren actief geweest bij Radio Maria als penningmeester en vicevoorzitter. Aanwezig in vijf werelddelen in 65 landen en dagelijks meer dan 35 miljoen luisteraars met positieve uitzendingen met gebeden, muziek, etc. het grootste zendbereik in de wereld. Het christendom is niet ten einde maar bloeit als nooit tevoren en dat geldt in het bijzonder voor onze parochie.

● Per 1 januari 2021 ben je door de bisschop Gerard de Korte tot diaken in onze Heilig Hartparochie eindelijk benoemd, een thuiswedstrijd.
Pieter doet dat als vrijwilliger dus onbezoldigd. Jij bent namens het Pastoraal Team de eerst aanspreekbare persoon in Esch en je maakt ook namens het Pastoraal Team deel uit van de Contactgroep Esch, waarvan Desiree Timmermans onze zeer gewaardeerde voorzitter is.
Aandachtspunten zijn contacten met de ouders van dopelingen, communicanten, vormelingen en de contacten met zieken en ouderen en in de weekendliturgie assisteren en preken. Met als speciale aandacht onze geloofsgemeenschap in Esch door ook lid te worden van de Contactgroep Esch.

Een diaken is gewijd door de bisschop na een theologiestudie van ongeveer vier jaren en hij heeft de gelofte afgelegd om zich dienstbaar te stellen aan Jezus Christus en aan de geloofsgemeenschap. En is onbezoldigd. De diaken maakt deel uit van het pastoraal team, samen met pastoor Geertjan van Rossem, onze kapelaan Marshal Stanislaus diaken Pierpaolo Flesia. Ze krijgen daarbij hulp van priester Christ Rodeyns, pater Leo van der Klaauw en Harry van den Tillaart. Daarmee hebben we een sterk gemotiveerd en zeer toegewijd pastoraal team en een flinke ondersteuning. Daar zijn we heel gelukkig mee.

● Pieter wij kennen jou als echtgenoot van Nelly Schevers, actief in onze parochie als lid van de Contactgroep Esch en de vader van pastoor Stefan Schevers in Gemert Bakel. Een diepgeworteld christelijk milieu.
Jij bent enthousiast positief, vrolijk en een aardige, sympathieke en zeer toegankelijke man. Een zeer gelovig mens met het hart op de goede plek. Pieter heeft de kracht om mensen te inspireren en te overtuigen van de goedheid van onze heer Jezus Christus. De woorden van Pieter en zijn inspiratie in het bijzonder, worden gevoed door het logo van onze parochie het kruis voor het geloof, het anker voor de hoop en het hart voor de liefde.

Met liefde en barmhartigheid is het leven menselijk goed en vinden we geluk en vrede en sympathie. Als we onze medemensen centraal stellen en veel voor elkaar over hebben dan bouwen we aan een beter leven en een mooie toekomst.

● Wij zijn heel dankbaar dat je in ons midden bent en zeker als diaken.
Jouw aanwezigheid en goedheid zal zeker bijdragen aan de groei en bloei van onze mooie parochie en in het bijzonder onze gemeenschap in Esch. Pieter is het levend bewijs dat er meer is en dat we altijd mogen vertrouwen op de goedheid en bescherming van onze heer Jezus Christus die ons altijd nabij is en ons nooit alleen laat.
We mogen de toekomst positief tegemoetzien, er komen zeker weer betere tijden zowel wat het einde van de coronacrisis betreft maar ook voor de verdere groei van onze gemeenschap. Er zullen zeker weer meer mensen kiezen voor onze parochie voor het goede, vrede en barmhartigheid.

● Niet alles is locked down.
Corona biedt ook kansen voor rust, reflectie, bezinning en relativering en ook genieten van de mooie dingen die er zijn. Vriendschap, familie, gebed, hoop en dromen, de natuur, creativiteit etc. Laten we positief, sterk en veerkrachtig zijn. Een grote kleurenfoto maken van alle mooie dingen en een klein zwart wit fotootje van de minder mooie dingen, dan blijft het positieve en het goede altijd prevaleren.

Pieter van harte proficiat en heel veel geluk plezier en goedheid in onze mooie parochie en ons mooie dorpje Esch, de glimlach van Brabant. We hopen dat je heel veel jaren bij ons mag zijn. Ik wil ook graag opnieuw alle vrijwilligers danken voor al het goede werk. Zij zijn het fundament van de parochie en onmisbaar.

Hartelijke groet, Jos Polman, vicevoorzitter van de Heilig Hartparochie


Jos Polman, vicevoorzitter Heilig Hartparochie