Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Een buitenkansje...

04-12-2017

De Heilige Mis in de buitengewone vorm 

De Tridentijnse ritus, ook wel klassieke Romeinse Ritus, is de liturgie van de katholieke H. Mis zoals die door de heilige paus Pius V gestandaardiseerd en veralgemeend werd in 1570 voor het verreweg grootste deel van de Latijnse Kerk. De benaming Tridentijns slaat er op dat deze liturgie geassocieerd wordt met de bepalingen van het Concilie van Trente (1545-1563). Andere benamingen die in gebruik zijn voor deze ritus zijn buitengewone vorm van de Romeinse ritus, traditionele Latijnse mis, oude Romeinse ritus, Traditionele ritus, overgeleverde Romeinse Ritus of Mis van paus Pius V.

De oude Ordo Missae van paus Pius V werd in 1970 grotendeels vervangen door de Novus Ordo Missae van paus Paulus VI als liturgie voor het gebied van de Romeinse ritus, en de facto voor de gehele Latijnse Kerk. Ze werd echter nooit formeel afgeschaft en op 7 juli 2007 min of meer in ere hersteld door middel van het Motu Proprio 'Summorum Pontificum' van emeritus paus Benedictus XVI. Sindsdien wordt de Tridentijnse ritus, in de editie 1962 van het Missale Romanum  van de heilige paus Johannes XXIII, beschouwd als de buitengewone vorm van de Latijnse ritus, terwijl het Missale Romanum van 1970, de Novus Ordo Missae van paus Paulus VI, de gewone vorm is. Het 'Motu Proprio' is in werking getreden op 14 september 2007. Het staat nu dus alle priesters van de Latijnse ritus of Romeinse ritus weer vrij om volgens het Romeins Missaal van 1962 te celebreren, zowel privé als publiek. De bisschoppen wordt nadrukkelijk verzocht om te voldoen aan de wensen van een groep van gelovigen die de Tridentijnse liturgie wensen te vieren. Als u meer wilt weten over deze liturgie dan verwijzen wij naar onderstaande link...

Op zondagmiddag 17 december a.s. vindt er om 13.30 uur een heilige Mis plaats volgens de buitengewone vorm van de Latijnse liturgie in de dagkapel aan het voormalige hoogaltaar van de Sint Petrusbasiliek. U bent van harte welkom als u op passende wijze wilt deelnemen aan deze liturgie....Pater L. van der Klaauw a.a. zal voorgaan.
NB Normaliter vindt deze heilige Mis overigens plaats in de Annakerk op Hintham in Den Bosch.

Meer informatie: