Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Jezus en Maria terugvinden...

25-12-2017

Op zoek naar christelijke wortels

Recent attendeerde mij iemand op het populaire ‘Happinez Magazine’ van Inez van Oord. Dit is een tijdschrift dat aandacht geeft aan de verschillende Oosterse spiritualiteiten die een weg pogen aan te geven naar menselijk geluk. Recent publiceerde zij een boek met als titel ‘Rebible’ waarin zij het volgende schrijft: ‘In de voorbije jaren hebben velen Boeddha geknuffeld als een teddybeer, spirituele leidsmannen aangeschaft en Ashrams en kloosters bezocht in India. Echter ik vraag mij op dit moment af waar ik vandaan kom en wat mijn wortels zijn? Het antwoord op deze vragen is het christendom want ik ben geboren in een christelijk land. Ik denk dat voor mij de tijd rijp is om de christelijke spiritualiteit te onderzoeken en te herontdekken want het is niet verkeerd om opnieuw over Mozes te spreken. We willen immers allemaal weten wie wij zijn. Mogelijk is het zelfs heel goed om terug te keren naar het christendom dat mijn jeugd heeft bepaald en om de vraag te stellen welke betekenis het kan hebben voor mij?’

Deze overwegingen sluiten goed aan bij de woorden van Charles Taylor, een wereldberoemde Canadese filosoof in het boek ‘Een seculiere eeuw’: ‘We staan aan het begin van een nieuwe eeuw van het zoeken naar geloof waarvan niemand de uitkomst kan voorzien...’ Wij zijn immers zoekende mensen…!

Tegelijkertijd sluiten deze gedachten aan bij iets dat velen van u in de afgelopen dagen, het is immers alweer Kerstmis, hebben gedaan: het zoeken naar de goed opgeborgen kerststal op de zolder of in de berging van uw huis. Inmiddels neem ik aan dat u gevonden hebt wat u zocht en dat u het stalletje hebt opgezet en de beeldjes met de dieren een plek hebt gegeven in en rondom de stal. Maar wat nu als Jezus en Maria ontbreken en nergens te vinden zijn? Dan kan het toch eigenlijk geen Kerstmis worden, laat staan zijn…. Dit alles staat mooi beschreven in een gedicht dat ik zo maar ergens las. Wat te doen: De kerststal opruimen of…. samen met de herders en de wijzen op zoek gaan naar het Kind en zijn Moeder, naar de wortels van ons christelijk geloof?

Hoe begon het ook al weer? Lang geleden, ergens in Palestina in een onbekend gebied van het Romeinse Rijk krijgt een jonge vrouw onverwacht een bezoek van een hemelse boodschapper de aartsengel Gabriël, die haar leven volledig op haar kop zet. Met de groet ‘Ave Maria’ wordt haar de grote liefde van God geopenbaard en wordt zij uitgenodigd om de moeder van de zoon van God, Jezus, te worden. Maria wordt uitgenodigd om mee te werken met het uitvoeren van zijn plan met de mensen. Deze persoonlijke ontmoeting met de engel is niet alleen een geschenk voor haar maar ook voor de mensen van alle tijden. Vol vertrouwen en zichzelf gevend, zegt zij: ‘Ja, hier ben ik’. Al doende wordt Maria een lichtend voorbeeld voor ons allen want God heeft mensen, zoals u en ik, nodig om zijn plannen ten uitvoer te brengen. Al luisterend naar deze woorden en die van het kerstverhaal dat we gehoord hebben mogen wij een klein stukje mozaïek zijn/worden in het grootse plan van Gods liefde. Echter onze broosheid en of het gevoel van onmacht zouden een en ander kunnen blokkeren maar dan mogen we weten met de woorden van de engel: ‘Voor God is niets onmogelijk.’ Om uiteindelijk dan samen met Maria te zeggen: ‘ Laat er met mij gebeuren wat u tegen mij gezegd hebt.’

Als wij deze woorden durven beamen dan hebben wij met de herders en de wijzen, onze christelijke wortels opnieuw ontdekt en Jezus en Maria gevonden. De kerststal is weer compleet en wij kunnen met de engelen zingen: ‘Midden in de winternacht ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen.’ En dan kunnen wij net zoals elk christelijk gezin, aldus Paus Franciscus in 2014 en zoals Jozef en Maria, Jezus verwelkomen, naar Hem luisteren en met Hem praten, Hem verdedigen en beschermen, met Hem groeien en de wereld beter maken… Zalig Kerstfeest !…. Amen