Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Driekoningen zagen een sterre...

07-01-2018

Samen met God op weg in het nieuwe jaar

Door een ster geleid gingen de drie wijzen uit het Oosten, zo staat er, onderweg naar Israël om er de nieuwe koning die geboren zou worden te begroeten. Evenals de herders, die door de engelen geattendeerd werden op de geboorte van de nieuwe koning, gingen zij met een groot verlangen op weg...

De herders gingen in al hun eenvoud met de kudde schapen op weg, terwijl de wijzen dat deden met al hun geleerdheid maar met niet minder passie. De zoon van God is immers voor eenvoudige en geleerde mensen, voor ons allemaal, gekomen! En toen zij het kind samen met zijn moeder Maria en Sint Jozef, in alle eenvoud liggend in een kribbe in een stal ergens op de velden van Betlehem gevonden hadden, knielden zij vol van God neer en aanbaden het....Een groot licht was er verschenen in hun leven en in een wereld die gehuld was in duisternis, het was nacht. Dat laatste mogen we niet alleen in feitelijke maar ook in geestelijke zin verstaan. De wereld leefde in angst, was in de greep van de strijd om de macht en het geld. In ruim tweeduizend jaar is er eigenlijk nog niet zoveel veranderd. Opnieuw zijn we in de greep van de angst onder meer vanwege de dreiging van terroristische aanslagen, een conflict tussen Noord Korea en de USA en de strijd om de macht en het geld in bijvoorbeeld het Midden Oosten en in Europa. En wat te denken van de duisternis die over ons gekomen is door  de toenemende, naast ook positieve elementen, van de TV, het Internet en de mogelijkheden op mobiele telefoons die de zo broodnodige aandacht voor God en de medemens ernstig bedreigen...

De herders en de wijzen gingen vol van genade en met een diepe vreugde op weg naar huis en de wijde wereld in om het gebeurde, de geboorte van de zoon van God, uit te dragen. Ook wij worden vandaag opnieuw uitgenodigd om hetzelfde te doen, hun voorbeeld te volgen door open te staan voor de genade die God ons meedeelt door zijn Zoon om daarmee aan de slag te gaan, elkaar de hand te reiken en samen te bouwen aan een betere en meer leefbare wereld met gelijke kansen voor iedereen. Amen


Samen op weg, de ster van God volgend