Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Kom en zie...

25-01-2018

Leraar van het geloof zijn

Na een wat drukke 'Keek op de week' waarin iedereen weer haar of zijn zegje kon doen zongen we een lied voor Raff vanwege het verjaardagsfeest van afgelopen zondag... Negen jaar oud alweer! Van harte proficiat...

Even stoom afblazen in de tuin van de pastorie - het leek wel of er regen of sneeuw verwacht werd - om daarna een gebed te bidden. Vandaag ging het over de bekering van de apostel Paulus en twee van zijn leerlingen Titus en Timoteüs, wier gedachtenissen de Kerk vandaag en morgen viert. 
Het verhaal werd vandaag nu eens niet door de leiding verteld maar was voorbereid door de kinderen zelf zodat er geluisterd mocht worden naar wat men zoal gevonden had op het internet of in een of meerdere boeken. Toch handig zo'n whatsapp. Iedereen had heel goed zijn of haar best gedaan... Super bedankt, allemaal!

De tijd was inmiddels voorbij gevlogen zodat eenieder nog een spelletje kon doen of iets moois kon knutselen voordat de ouders hen weer kwamen ophalen. Opnieuw een kort gebed aan het eind, een chocolade kerstbeertje of bal om thuis lekker op te eten en tot de volgende keer maar weer. Doei, mazzel, houdoe.....


Saulus wordt geroepen...