Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Jezus en de melaatse...

10-02-2018

Ik wil, word rein!

Rein of schoon zijn, wat betekent dat? Schone handen als deel van een menselijk lichaam, was het eerste wat in mij opkwam, dat is wel zo prettig na een dagje klussen in de tuin of binnenshuis. Het is hygiënisch voor onszelf en andere mensen maar laten we wel wezen, de verontreiniging komt van buiten. Een tweede gedachte bracht mij op de begane menselijke fouten en of zonden. In dat geval is het goed dat wij op onze schreden terugkeren en om vergeving vragen. De troebel geworden relatie met de medemens en of God wordt daardoor weer helder en goed en onze innerlijke focus of gerichtheid wordt gezuiverd van allerlei onreinheden opgelopen in de onderlinge verhoudingen van het mens zijn en in de relatie tot anderen. Desalniettemin komt de verontreiniging in deze gevallen van binnen, uit de mens zelf als het gevolg van foutieve keuzes...

Het boek Leviticus, een van de vijf boeken van Mozes (de Pentateuch), spreekt over de melaatsheid of Lepra die genezing behoeft want de ziekte is besmettelijk en om die reden worden mensen, toen en nu, uitgesloten van het sociale gebeuren in de samenleving. De melaatse wordt naar de priester Aaron gebracht die geen huisarts is maar wel een man van God. Dit maakt direct duidelijk dat God de geneesheer is van lichaam en ziel ook al omdat de ziekte in het Oude Testament wordt gezien als een straf van God voor de zware zonden die zijn begaan. Denk maar eens aan de zus van Aaron, Mirjam die allerlei witte vlekken op haar lichaam krijgt als zich tegen Mozes en daardoor tegen God keert. Rampen en ziekten kunnen het menselijk leven verloren doen gaan. Desondanks kunnen zij al dan niet getroffen door deze gebeurtenissen, in vrede met God leven als zij vergeving hebben ontvangen voor de begane zonden in hun leven. Hun geloof in Jezus en in God, de Vader is hun redding, schrijft de apostel Paulus in een van zijn brieven aan de christenen van de Griekse stad Korinthe. Deze boodschap correspondeert met de woorden van psalm 32…

Mensen die melaats zijn, zo hoorden we in het Oude Testament maar ook in Jezus’ tijd, zijn sociale outcasts want ze zijn buitengesloten uit de gemeenschap van de familie, de vrienden en de maatschappij. Er mag geen contact zijn, zij wonen op een andere en afgescheiden plaats buiten de gemeenschap en zij moeten duidelijk laten zien en horen dat zij een besmettelijke ziekte hebben. Het geschetste beeld is in onze tijd nog steeds herkenbaar. Denk maar eens aan de verhalen over pater Damiaan op Hawaï en onze eigen Peerke Donders in Suriname maar ook aan de berichtgeving van de Nederlandse stichting voor de Leprabestrijding. De foto’s spreken boekdelen...

Ook in Jezus’ tijd werd deze ziekte, zoals in de tijd van Mozes en Aaron, door de rabbi’s uitgelegd als een straf van God voor de begane zonden. Desondanks houden Jezus en de melaatse in het Evangelie geen afstand van elkaar, ze gaan regelrecht tegen de afspraken in en zoeken toenadering. De zieke bidt smekend om genezing omdat hij zijn hoop stelt op God en Jezus gaat op hem toe. Er ontstaat een verbondenheid tussen de beide hoofdpersonen vanuit het geloof in God. Jezus spreekt de woorden ‘Ik wil, word rein’, en voegt de daad bij het woord, raakt hem aan en de melaatse wordt genezen. Echter door dit liefdevol handelen wordt Jezus door de religieuze overheden zelf als onrein verklaard en wordt Hij een paria en steeds meer een luis in de pels van deze beeldbepalende en formalistische groep in het Joodse land. Hetzelfde overkwam of overkomt pater Damiaan, Peerke Donders en zovele medemensen die zich het lot van de zieke medemens aantrokken...

Het uitsluiten van mensen is een vreselijk iets en komt helaas nog heel veel voor, ook hier in onze gemeenschap. Jezus is gekomen voor iedereen om de mensen te bevrijden van ziekten en zonden...en dus van uitsluiting. ‘Heb God en de naaste lief’, zegt Hij, dat is allerbelangrijkste en dan niet alleen met woorden maar ook met daden zoals Hij dat in het Evangelie laat zien. Dat wil zoveel zeggen als: Bekleedt je met het Woord van God en wordt zoals Jezus, een nieuwe mens, een nieuwe en kleine Maria die deze boodschap van het begin af aan heeft begrepen.

Tot slot: Wie sluiten wij in ons leven uit? Zijn wij in alle gevallen, net zoals Jezus, bereid om steeds weer met elkaar opnieuw te beginnen en elkaar te helpen als de medemens getroffen is door ziekte of wat dan ook? Een liefdevol woord, een uitgestoken hand of een stil gebed, doen wonderen dat weten we allemaal. Wat let ons dan om het te doen!?... Amen


De wonderbaarlijke genezing...