Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Vijf broden en twee vissen...

25-02-2018

Jezus doet iets heel bijzonders

Vanochtend vond er een uitlegviering plaats voor alle eerste communicanten uit de Boxtel. En dat was een interessante en leuke bijeenkomst. Samen met, door en voor hen stonden wij allen, grote en kleine mensen, stil bij de heilige Mis. Wat gebeurt daar zoal en welke betekenis heeft het allemaal...? 

We beginnen met een welkom en een voorbereiding dat wil zeggen dat we vergeving vragen, sorry zeggen, voor wat er in de afgelopen tijd is misgegaan in ons leven.

Daarna luisteren we naar de 'verhalen' uit de Bijbel, het eeuwenoude boek waarin de geschiedenis van God met mensen is neergeschreven. En daarop volgt dan een korte uitleg in de vorm van een gesprekje met de priester, we spreken uit dat we in God en Jezus geloven en bidden voor alle mensen. Jezus gaf vandaag met vijf broden en twee vissen, meer dan 5.000 mensen te eten. Dat is een groot wonder!

Dan volgt de dienst van het altaar waarin we hetzelfde doen als Jezus heeft  gedaan tijdens de laatste maaltijd met zijn vrienden, het Laatste Avondmaal. Tijdens de Communie ontvangen de mensen die eerste communie al hebben gedaan de Hostie, Jezus zelf, en de anderen krijgen een kruisje met een zegen...

Tenslotte bidden we een kort gebed ter afronding en worden er een paar belangrijke mededelingen gedaan. Na een paar woorden om te onthouden  wordt de zegen gegeven zodat we 'met God' naar huis gaan...

Een groot dank je wel aan alle kinderen want ze hebben allemaal goed meegedaan! Als cadeautje ontvingen de eerste communicanten na de heilige Mis een kleurige Rozenkrans met uitleg, om thuis met papa en mama, te gebruiken om te bidden... Tot binnenkort, doei!


Met 5.000 mensen eten van 5 broden en twee vissen: een wonder...