Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Allerheiligen...

01-11-2018

Een bijzonder feest op aarde en in de hemel

Allerheiligen is een jaarlijks terugkerend kerkelijk feest dat wereldwijd gevierd wordt. We staan stil bij allen die Jezus Christus trouw gevolgd zijn in geloof en voor ons een voorbeeld zijn in leven en dood. Zij hebben geleefd in overeenstemming met Gods bedoelingen met de mens. Verwacht echter niet dat zij geen menselijke gebreken en of eigenaardigheden hebben gekend zoals wij die hebben of kennen...

Heiligen zijn gewone mensen, zoals u en ik, met plussen en minnen maar die het verlangen naar heil of geluk gezocht en gevonden hebben bij God. En dat zijn niet alleen maar kloosterlingen, priesters en of diakens maar ook mensen die een gelukkig huwelijksleven hebben geleid en of heel dienstbaar zijn geweest aan de medemens vanuit de liefde die ons als kinderen van God met elkaar verbindt. En als we over heiligen spreken zijn dat niet alleen de mensen die ons een heilzaam voorbeeld hebben nagelaten maar ook diegenen die midden onder ons wonen en iedere dag, in weer en wind, aan God en de naasten dienstbaar zijn. U kent er vast wel enkelen binnen of buiten onze gemeenschap...Heiligen zijn immers mensen die hun verlangen naar geluk beantwoord zien, zoals de katholieke Catechismus het omschrijft, door hun rotsvast geloof in de persoon van de zoon van God Jezus Christus.

Veel jonge en oudere mensen hebben een idool in hun leven (gehad) waar zij naar opkijken en of wiens voorbeeld zij willen volgen of een lange tijd hebben gevolgd. We vinden ze in de muziek, de film, de politiek of in de wereld van de wetenschap en of andere beroepsgebieden. Echter in al deze voorbeelden is er sprake van louter menselijke prestaties of inspanningen die tot de verbeelding spreken. Daarentegen zijn er ook voorbeelden van mensen te noemen die opvallen door hun onverwoestbaar geloof in God, de grote liefde en niet aflatende zorg voor de medemensen, de hoop die zij geven door hun onverminderde inspanningen voor de vrede. Kortom, die mensen die zich laten inspireren door de geest van het Evangelie, door Gods Geest die wij ontvangen hebben bij het Doopsel. Deze idolen zouden wij eveneens heiligen kunnen noemen die ons aanvuren om hetzelfde te doen en om deze wereld een meer liefdevol, vredig en menselijk gezicht te geven…

Ik nodig of beter gezegd ik daag u uit om eens op het internet te surfen en op zoek te gaan naar een moderne heilige of eentje uit het verleden wiens leven u aanspreekt, om zijn en haar leven eens te bestuderen en om daar kracht te putten door hem of haar na te volgen in het goede waartoe God ons iedere dag uitnodigt...Mocht u echter geen internet hebben dan is het lezen van een boek over een heilige natuurlijk ook een mogelijkheid om een heilzaam idool te vinden ter navolging. En wie weet woont er bij u iemand in de buurt die een dusdanig leven leidt dat als voorbeeld kan worden genomen... Amen