Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Yes Hij leeft…!

12-04-2019

De mensen juichten Hem toe: ‘Hosanna, hosanna! Jezus komt! Hosanna!’

Vanmiddag hebben de kinderen gezien en gehoord hoe Jezus 2000 jaar geleden op een ezel Jeruzalem binnenkwam. De mensen juichten Hem toe: ‘Hosanna, hosanna! Jezus komt!  Hosanna!’ Hoe kan het toch dat de mensen die eerst nog zo blij en verheugd waren om Jezus te zien, Hem diezelfde week nog wilden kruisigen...? 

We hebben samen ook gesproken over het verraad van Judas. Notabene een vriend van Jezus! De voetwassing: Jezus leert ons groot te zijn door klein te zijn. Het Laatste Avondmaal, de tuin van Gethsemane, Petrus' verloochening. De keuze voor Barabbas' vrijlating. (‘Wie kiest er nu voor een moordenaar als ze voor Jezus kunnen kiezen??? Hij heeft toch helemaal niets gedaan!’). De Kruisweg, Stille Zaterdag en natuurlijk ook Pasen kwamen ook aan bod (‘Yes, Hij leeft!’).

In onze momenten van pijn, angst en verdriet kan het soms moeilijk zijn om te blijven geloven, dat God - dwars door al die momenten heen - een plan van leven voor ons heeft. Zijn Plan van Leven.
Voor de kinderen van vanmiddag, was het niet meer dan logisch, dat God de Vader zijn Zoon Jezus weer deed opstaan. ‘Jezus ging dan wel dood, maar Hij leeft gewoon weer. God kan alles.’ 
Dat vertrouwen wensen we vanuit de Kids Club alle mensen toe op hun weg naar Pasen! 

Een mooie Goede Week toegewenst en alvast een Zalig Pasen voor iedereen!! Met een extra hoera'tje voor Jezus Die leeft!


Kinderen van de Kids Club aan het werk