Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Basiliek op vrijdag open....

24-04-2019

Op vrijdagochtend kunt u voortaan de basiliek in Boxtel bezoeken…

Vanaf vrijdag 3 mei a.s. is voortaan de Sint-Petrusbasiliek elke vrijdagochtend voor het publiek geopend. De openingstijden zijn van 08.00 – 12.00 uur. Om 09.00 uur is er steeds een H. Mis; vooraf kunt u al terecht om te bidden. In uren na de viering kunt u op uw gemak de basiliek bezoeken, een kaarsje aansteken en wellicht een gebed uitspreken. Dus: eerst naar de weekmarkt en dan even voor een rustmoment naar de basiliek van Boxtel.

Er is geen mooiere maand om met deze openstelling van de basiliek te starten dan de meimaand, de Mariamaand. In de Mariahoek kunt u na een bezoek aan de basiliek bij de beeltenis van Maria een kaars branden. Daar ligt ook een intentieboek en dat is ook nieuw! De daarin opgenomen intenties worden in de vrijdagviering opgelezen. Nieuw is ook het aansteken van een zogenaamde 3-dagenkaars. Een extra mooie en veel grotere kaars, eden kaars minstens drie dagen prachtig brandt…

Van 10.00 – 12.00 uur zijn er vrijwilligers in de basiliek om u te ontvangen en te woord te staan. Ze kunnen u het nodige over de basiliek vertellen en bieden u een kopje koffie of thee met een koekje aan. Bij hen kunt u ook een mogelijk ziekenbezoek doorgeven. Dat bezoek wordt dan doorgegeven aan de vrijwilligers van de Ziekenwerkgroep die dan op afspraak op bezoek gaan.

Een misintentie opgeven kan ook bij diezelfde mensen. Hiertoe liggen enveloppen achter in de basiliek klaar. Deze vult u in, stopt er € 12.- in en geeft hem dan aan de vrijwilligers. Anderen én de medewerksters van het secretariaat zorgen dan voor het vervolg hiervan.

Let wel. Als er op de vrijdagmorgen een uitvaart is dan vervalt op die vrijdag de openstelling, het is niet anders… De openstelling van de basiliek op vrijdagmorgen duurt in elk geval tot de zomervakantie. Daarna wordt deze nieuwe activiteit geëvalueerd. Een verdere, al dan niet ruimere opstelling, behoort in elk geval tot de mogelijkheden!

Ten slotte. We nodigen u van harte uit om op vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur een bezoek te brengen aan onze prachtige Sint-Petrusbasiliek. De vrijwilligers staan paraat en de koffie staat klaar.


U kunt op vrijdagochtend voortaan de prachtige basiliek van Boxtel bezoeken...