Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Hommage aan Mathieu Dijker

12-06-2019

Beiaard- en orgelconcert met werken van vorig jaar overleden componist in de Sint-Petrusbasiliek

Op zaterdagmiddag 22 juni 2019 organiseert de Stichting Kerkconcerten Boxtel, samen met de HKU Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort en organist/beiaardier Tommy van Doorn, een bijzonder themaconcert op de beiaard en op het Smits-orgel van de Sint-Petrusbasiliek. De aanvang is on 14.00 uur in de pastorietuin.

Centraal staat de vorig jaar overleden componist Mathieu Dijker (1927-2018), die in Boxtel enige jaren dirigent was van het Maria Reginakoor en tevens enige tijd bestuurslid was van de Stichting Kerkconcerten Boxtel. 
Hij studeerde aanvankelijk bij de paters Assumptionisten, maar ging later muziek studeren in Rome en werkte onder andere als theoriedocent aan het Utrechts Conservatorium. Ook volgde hij de opleiding tot beiaardier aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. 

Een jaar na zijn overlijden (op 11 juni 2018 in zijn woonplaats Heeze), wordt nu in Boxtel een hommage aan Mathieu Dijker gebracht door huidige studenten en docenten van de Nederlandse Beiaardschool. Op het twee jaar terug gerestaureerde carillon van de Sint-Petrustoren zal op zaterdag 22 juni zal vanaf 14.00 uur een programma klinken met enkele beiaardcomposities van Dijker. 
Een luisterplaats wordt ingericht in de pastorietuin op Duinendaal, waar programma's verkrijgbaar zijn. Het concert vervolgt rond 15.00 uur in de Sint-Petrusbasiliek met een orgelprogramma waarbij werken zullen klinken van Dijker en tijdgenoten, om hem zo in een bredere muzikale context te plaatsen. Er klinkt werk van Hendrik Andriessen, Maurice Pirenne, Daan Manneke en er zal geïmproviseerd worden over de naam 'Dijker'. De verrichtingen van de organisten aan de speeltafel worden op een groot scherm geprojecteerd. 

Aan dit concert wordt medewerking verleend door Tommy van Doorn, Frans Haagen, Hans van Heemst, Akiko Nambu, Dennis Vallenduuk en Jeannette van 't Veld. De toegang voor dit bijzondere themaconcert is gratis, na afloop is er in de basiliek een collecte. 


Matthieu Dijker, overleden op 11 juni 2018