Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Allerzielen in Boxtel

21-10-2020

Op Allerzielen, 2 november a.s., herdenken we onze overleden parochianen in Boxtel
 
Op maandag 2 november herdenken we met Allerzielen ook onze overleden parochianen uit Boxtel. Dit jaar kunnen we dat vanwege de Coronamaatregelen echter niet doen zoals we dat graag zouden willen. Daarom zijn er aparte vieringen voor de nabestaanden waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd.
In deze sobere en besloten extra vieringen herdenken we onze overledenen van het afgelopen jaar. Hierbij kunnen maximaal vier nabestaanden per overledene aanwezig zijn.

De nabestaanden van de overledenen zullen hiervoor de komende week persoonlijk worden uitgenodigd. Zij kunnen dan vier personen afvaardigen en aan het secretariaat doorgeven. Zij kunnen dan namens de familie aanwezig zijn. Dit dus allemaal wegens de beperkende voorschriften van de regering in verband met de coronacrisis. 

De vieringen op die maandag de tweede november zijn als volgt:
  • om 09.00 uur is er zoals gebruikelijk de gewone H. Mis; deze is voor alle parochianen. Let wel maximaal dertig bezoekers;
  • om 17.00 uur is er een viering voor de overleden parochianen, de eerste groep. Hiervoor worden de nabestaanden persoonlijk uitgenodigd;
  • om 19.00 uur is er een tweede viering voor de overleden parochianen, de tweede groep. Hiervoor worden ook de nabestaanden persoonlijk uitgenodigd.
De voorganger in de viering is pastoor Geertjan van Rossem. Er is tijdens de vieringen orgelmuziek die door organist Hans van der Haagen wordt verzorgd.

Op zondag 1 november (Allerheiligen) en maandag 2 november (Allerzielen) is de basiliek van 14.00-16.00 uur voor iedereen geopend voor stilte en gebed. 

Door Allerzielen op bovenstaande wijze aandacht te geven én te vieren hopen we op een gepaste wijze stil te kunnen staan bij onze overledenen. We vertrouwen er ook op om door zo te handelen wij zo goed mogelijk aan ieders wensen tegemoet kunnen komen.