Sint-Petrusbasiliek Boxtel
A | A | A

nieuws

Rozenkransgebed

05-11-2022

Rozenkrans, aanbidding en zang

Op de eerste vrijdag van de maand wordt er in de Sint-Petrusbasiliek te Boxtel om 15.00 uur de Rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid gebeden. Zo ook vrijdag 4 november.

Voorgangers in het gebed en bij de aanbidding waren kapelaan Marshal, diaken Pieter Schevers en Theo Klomp. De zang werd verzorgd door Antoinette, de zangeres die ook maandelijks een Viering in de Sint Jans Onthoofdingskerk in Liempde verzorgt.

Samen werd de rozenkrans gebeden, kon men een voor een in stilte neerknielen voor de Monstrans met het Allerheiligste, werd gezongen en was er ruimte om eigen voorbeden hardop te bidden.

Na afloop ging de stoet naar buiten. Naar het kruis aan de buitenmuur van de basiliek om daar gezamenlijk de Geloofsbelijdenis, een Onze Vader en een Wees gegroet te bidden.

Jong en oud waren vertegenwoordigd en verenigd, van circa 7 jaar tot en met 92 jaar, in een zeer gemêleerd gezelschap qua nationaliteiten.

Bent u enthousiast geworden, of gewoon nieuwsgierig, en lijkt het u fijn om bij het gebed en de aanbidding aanwezig te zijn? Vrijdag 2 december is om 15.00 uur de volgende ontmoeting in de Sint-Petrusbasiliek. Met de Rozenkrans van Goddelijke Barmhartigheid, aanbidding, zang en een korte inleiding rondom de rozenkrans of een heilige.


De opstelling van 4 november met de woorden: Ik vertrouw op U