Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Wie, o wie?

24-07-2017

Koningschieten Sint-Willibrordusgilde

Vandaag vond het vierjaarlijkse Koningsscheten plaats van het Sint-Willibrordusgilde. Maar vooraleer dit alles ging plaatsvinden werd er eerst koffie gedronken ten huize van de toen nog regerende koning Leo Konings. Daarna werd met slaande trom, trompetgeschal en vlagvertoon naar onze kerk getrokken om er samen te danken en te bidden om zegen...

Tijdens de heilige Mis die werd voorgegaan door twee gildeheren werd er, aan de hand van de lezingen van de zondag - het was immers een zondagsmis voor de bewoners van 'het Buitenhuis' - stilgestaan bij het geduld. En dan niet alleen het geduld dat we met onszelf en elkaar mogen leren hebben maar ook bij het schier eindeloze geduld dat God met ons heeft...

En natuurlijk ook bij het geduld dat nodig is om straks het laatste stukje van de vogel naar beneden te schieten... Aan het eind van de heilige Mis werd de te schieten vogel plechtig gezegend waarna er in optocht opnieuw naar de huize van de koning werd getrokken om aldaar de rijk gedekte lunch - waarvoor dank (!) - te gebruiken.

Rond de klok van 13.00 uur was het tijd om - nadat helaas een van onze oudere gildebroeders naar het ziekenhuis was gebracht; we hopen en bidden dat het hem goed mag gaan - in optocht naar ons gildeterrein aan de Haarenseweg te gaan. Nauwelijks aangekomen werden we opnieuw getrakteerd op een pittige bui maar dat kon ons er uiteindelijk niet van weerhouden om de vogel te bevestigen, omhoog te hijsen en ritueel de vogel vrij te maken voor het koningsschieten...

Bij het schrijven van deze korte bijdrage was het nog niet bekend wie zich tot nieuwe koning van ons Sint-Willibrordusgilde heeft geschoten. Inmiddels is bekend geworden dat de koning, de koning blijft dat wil zeggen dat Leo Konings opnieuw voor een periode van vier jaar ons gilde met verve mag vertegenwoordigen! Namens het parochiebestuur en de beide gildeheren van harte proficiat, Leo!


Bron: Mooi Boxtel