Sint-Willibrorduskerk Esch
advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Willibrorduskerk Esch
Dorpsstraat 10
5296 LV Esch

T. 0411 - 67 22 15
E. info@heilighartparochie.nl

A | A | A

nieuws

Zalig Pasen

31-03-2018

Jezus is verrezen, hij leeft!

Een oude kluizenaar werd op een dag uitgenodigd om te komen naar het hof van de machtigste koning uit die tijd. ‘Ik benijd een heilig man die met zo weinig tevreden is’, zei de koning. ‘Ik benijd zijne Majesteit omdat hij tevreden is met minder dan ik’, antwoordde de kluizenaar. ‘Waarom zegt u dat, terwijl ik dit hele land bezit?’, zei de koning beledigd. ‘Precies’, zei de oude kluizenaar, ‘want ik heb de muziek van de hemelse sferen, ik heb alle rivieren en bergen van de hele wereld, ik heb de maan en de zon, omdat ik God in mijn ziel heb. Zijne Majesteit daarentegen heeft alleen maar dit koninkrijk.’ Het genoemde citaat kwam ik tegen in een bundel korte verhalen van de internationaal bekende auteur Paolo Coelo, getiteld ‘Maktub; het staat geschreven’...

Deze woorden maken ons bewust van de grootsheid van het geschenk van het Pasen van de Heer dat wij vandaag vieren ten opzichte van alles wat louter aards is. Als wij in de verrezen Heer Jezus Christus kunnen en willen geloven en Hem door daden van geloof navolgen, zijn wij de rijkste mensen van de gehele schepping omdat wij Hem in onze ziel dragen, de muziek van de engelen die het Alleluia zingen horen en ons in het eeuwige licht van God mogen baden dat ons verfrist….

Veel woorden hoef ik niet meer met u te delen want inderdaad ‘Het staat geschreven’; Jezus Christus is verrezen, Hij leeft. Laten wij deze Blijde boodschap van de daken schreeuwen! Wij zijn immers bevrijd van de aardse banden van de dode materie die ons al zo lang gevangen hielden... Zalig Pasen! Amen


Jezus leeft...