Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Dauwtrappen...

06-05-2018

De relatie tussen geloof, muziek en liefde

Als we vandaag over de liefde praten dan kan ieder van jullie daar wel een passend antwoord op geven. De liefde tussen mensen bouwt gemeenschap op, doet een familieband ontstaan maar je haalt elkaar ook op zoals vanochtend bij het Dauwtrappen om samen op weg te gaan. De liefde voor de natuur, dat hebben jullie vanochtend samen mogen ontdekken, drukt zich bijvoorbeeld uit in muziek die de schoonheid van ons dorp verklankt. En deze muziek komt op allerlei manieren tot uitdrukking door de verschillende instrumenten die worden bespeeld in onze eigen muziekvereniging Sint Willibrordus. Maar liefde heeft tot slot ook met God van doen, vandaar dat we in onze kerk bijeen gekomen zijn om daar samen stil bij te staan, er naar te luisteren en ten uitvoer te brengen...

Op verzoek van God gaat de apostel Petrus op bezoek bij de Romein en niet Jood, Cornelius, en al heel snel begrijpt hij dat God geen onderscheid maakt tussen mensen zoals jullie vanochtend ook geen muzikaal onderscheid hebben gemaakt in de verschillende straten van Esch. En Petrus is nog maar even aan het woord bij het vertellen over Jezus, de mensgeworden zoon van God, als er een liefdesbetuiging van God volgt in de uitstorting van de Heilige Geest die de verzamelde gemeenschap de gesproken woorden doet verstaan. Dat gaf en geeft een immense vreugde zoals dat velen hopelijk vanochtend ook hebben ervaren bij het horen van de muziek...Jullie dragen daarnaast allemaal een uniform waardoor we zien dat jullie bij elkaar horen en ook in de Bijbel vernemen we dat mensen bij elkaar willen horen door het ontvangen van het Doopsel. In beide gevallen is er sprake van een band, van een erbij willen horen uit liefde...

Liefhebben zo zegt de apostel Johannes in de tweede lezing, is iets van God want zijn naam is Liefde. En als je in God gelooft en de liefde zichtbaar maakt in woorden en daden dan hoor je bij Hem, dan ben je een kind van God. Dat is net zoiets als je zegt dat je lid bent van onze muziekvereniging. Je hoort erbij omdat je graag muziek wilt maken en er een liefde voor koestert, je leert noten lezen, repeteert met enige regelmaat om het uiteindelijk en samen steeds mooier te laten klinken... In de optredens wordt jullie voor de muziek zeer gewaardeerd en beantwoord met applaus en complimenten voor ieder afzonderlijk en jullie samen...want de mensen hebben er van genoten!

Zo gaat het ook met het geloof want Jezus zegt ons vandaag dat als je in Hem gelooft, je ook gelooft in zijn Vader, God, die Hem gezonden heeft om ons te leren doen wat Hij heeft voorgedaan: God en de medemensen liefhebben zonder onderscheid en in praktijk brengen door een simpel gebaar, woord of wat dan ook. Het enige wat Hij van ons vraagt is dat wij oprecht en eerlijk zijn in de liefde en daarin met zijn hulp, proberen te volharden...

En dan zullen wij zien en merken dat zowel het een als het ander, de muziek en het geloof, jullie en ons allemaal vreugde brengt...Simpeler kan ik het niet maken, mooier wel! ....Amen