Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Alweer feest....

10-05-2018

Hemelvaart en bierpompfeest

Afgelopen zondag is onze muziekvereniging Sint-Willibrordus traditioneel en voor dag en dauw de natuur van en Esch zelf ingetrokken om ‘stilletjes’ muziek te maken. Dit is altijd een ‘happening’! Voor dag en dauw opstaan geeft je de mogelijkheid om iets mee te pikken van de nog aanwezige stilte en de ontwakende natuur. Alles is nog versluierd, inclusief de ogen en oren van een aantal mensen, maar als je de ogen uitwrijft en de oren spitst, kun je zeker al iets van die ontluikende pracht ontdekken. Of de Hemelvaart van Jezus ook voor dag en dauw heeft plaatsgehad dat weten we niet. Wat we wel weten is dat de leerlingen in opperste verbazing zijn achtergebleven met de opdracht om de wijde wereld in te trekken en de Blijde boodschap uit te dragen... En ze zijn niet bij de pakken blijven neerzitten anders hadden wij hier niet gezeten!

Op het feest van Hemelvaart doen zich, als we de lezingen er op naslaan, twee bewegingen voor. De eerste is verticaal want Jezus Christus, de mens geworden zoon van God keert zo horen we in de geschiedenis van de jonge kerk, de Handelingen van de Apostelen, huiswaarts. De tweede is horizontaal, dat vertelt ons het Evangelie, want de leerlingen worden de wijde wereld ingezonden. Met andere woorden niet vol verwondering blijven staan kijken naar hun grote voorbeeld en leidsman, Jezus en niet alles van anderen verwachten maar met vertrouwen zelf aan de slag gaan. Een eigentijdse boodschap die overigens ook bedoeld is voor onze eigen parochiegemeenschap... ‘Laat iedereen het weten’ is het motto van hun zending en neem iedereen die gelooft, in de gemeenschap van de Kerk op door het toedienen van het sacrament van het Doopsel. Geef er een vervolg aan...

Hoe dat te doen? Maak je geen zorgen lijkt Jezus te zeggen want Ik zal jullie de juiste woorden ingeven – dat is het spreken in verschillende talen –, en Ik zal jullie de kracht geven om de zieken te genezen en het kwaad uit te drijven. Heb met andere woorden, goede hoop want Ik laat jullie niet alleen immers er komt een Helper, de Heilige Geest, die jullie zal begeleiden...Een hoopvolle boodschap die aanspreekt en aangesproken heeft bijvoorbeeld bij Damiaan de Veuster ‘op de achterkant van het misboekje’, een Vlaming die zich in de 19e eeuw uitgenodigd wist door de Heer om, na een vorming tot priester gevolgd te hebben, vertrokken is om op Hawaï te leven tussen de hulpbehoevenden, de Leprapatiënten, om met hen de vreugde van het Evangelie te delen en te leven. Daarmee heeft hij hetzelfde gedaan als de apostel Paulus in zijn brief aan de Efesiërs spreekt over Jezus. De uitnodiging ligt er nog steeds, kortom….

Vandaag is het Bierpompfeest, de dag waarop wij de nieuwe inwoners van Esch welkom heten. Het wordt ongetwijfeld een prachtige dag en de vele vrijwilligers zijn voor dag en dauw aan de slag gegaan om er iets moois van te maken. Of we iets dat de lucht in gaat, een verticale beweging, zullen zien dat weet ik niet, maar wat ik wel weet is dat er een heleboel te zien en te doen is in horizontale zin. En wij kunnen daar als christenen een bijdrage aan leveren door aanwezig te zijn, mee te doen en door ons ideaal van de naastenliefde in praktijk te brengen …  Amen