Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Wie, hoe en waarom...

09-06-2018

Gods wil proberen te volbrengen in drie stappen

Gods wil volbrengen: We kunnen ons hierbij, net zoals Paus Franciscus, drie vragen bij stellen door het wat, hoe en waarom. God wil het geluk en het leven voor ieder van ons afzonderlijk en ons allen samen. We kunnen zijn wil volbrengen in de ontmoeting met de ander door het beoefenen van de liefde tot elkaar. En al doende ontdekken wij ons ware zijn en het geheim van de ander waarin het gelaat van God oplicht….

In het boek Genesis zijn de eerste mensen, door de verleiding van het Kwaad, ongehoorzaam en ontrouw aan Gods bedoelingen. Hij roept de mens, man en vrouw, ter verantwoording want het ongelukkige handelen kan niet zonder gevolgen blijven. Allereerst straft Hij het Kwaad in de gedaante van de slang en krijgt de mens een periode van tuchtiging voor de kiezen, maar niet zonder het perspectief van een redding in de toekomst. En dat zegt al iets over wat God voor ogen heeft, het geluk en het leven voor de mensen…

De reddende wil van God krijgt op het hoogtepunt van de geschiedenis gestalte, zo schrijft de apostel Paulus, in de persoon van zijn mensgeworden zoon van God, Jezus Christus. Hij is door Hem na zijn verlossend lijden voor ons mensen, ten leven opgewekt en Hij belooft dat iedere mens het nieuwe en verrezen leven zal ontvangen als wij zijn Zoon, ondanks de aardse verleidingen en kwellingen, in geloof volgen gedurende ons het leven. God is immers trouw…

De plaats van handeling in het Evangelie is Kafarnaüm, dat met enige regelmaat genoemd wordt als het vertrekpunt van Jezus’ levensreddende missie van het menselijk geslacht, ja van de gehele schepping. Er wordt gesproken over een huis dat te klein is voor een grote menigte van mensen en waarschijnlijk gaat het, volgens ingewijden, hier om een vissershuisje in de buurt van de haven dat mogelijk van Petrus was en waar Jezus woonde. Echter niet alleen een grote volksmenigte is op zoek naar Jezus, ook zijn broeders of neven die moeite hadden om in Hem te geloven omdat ze Hem niet begrepen en zijn Moeder Maria, zijn op zoek. Als laatste groep komt er een vertegenwoordiging van het religieuze gezag, een aantal Farizeeën en Schriftgeleerden naar het bewuste huis. In dit bonte gezelschap beschuldigt de afvaardiging uit Jeruzalem, Jezus van de duivel bezeten te zijn en wonderen te verrichten door de macht van het Kwaad. Ze zeggen dit omdat ze niet in Hem als de beloofde Redder geloven, Hij is immers een eenvoudige timmermanszoon uit Nazareth, en het is hun eer te na dat ze zich niet door Hem de les laten lezen...Jezus reageert op zijn manier scherp door hen er op te wijzen dat zij niet Gods wil doen door nadrukkelijk niet te luisteren naar wat de heilige Geest ingeeft: God wil redden door samen te brengen en dat betekent, niet verloren laten gaan door te verstrooien zoals het Kwaad doet. Hij voegt daar in tweede instantie aan toe dat zijn broeders, zusters en zijn moeder die mensen zijn die de wil van God (proberen) volbrengen in het geloof aan Hem. En daarmee nodigt Hij niet alleen zijn neven maar alle aanwezigen uit om niet langer aan Hem als de beloofde Messias te twijfelen door naar het gelovige voorbeeld van zijn Moeder Maria die vervuld is van God en vol van genade, te kijken en het na te volgen. En nog steeds wijst zij ons de weg naar Jezus...

Tot slot: ‘Wie is Jezus voor ons?  Zijn wij met de Farizeeën en Schriftgeleerden van mening dat Hij niet de zoon van God en de beloofde Redder is en blokkeren wij daarmee onze eigen redding? Zijn wij zoals de broeders van Jezus en velen in onze tijd, nog zoekend en twijfelen wij om Hem te volgen en houden daarmee alle opties open? Of hebben wij de keuze gemaakt en bewegen wij ons gelovig met Maria op ons levenspad door Jezus als ons lichtend baken te beschouwen en doen wij daarmee de wil van God? Deze vraagstelling is niet bedoeld als een hersenkraker maar als een uitnodiging tot een meegaan met Maria, een meegaan om te zien en te geloven ...Amen