Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Maria ten hemelopneming

11-08-2018

Een Mariale ontmoeting

Vanavond vond traditioneel de heilige Mis met gilde-eer plaats bij onze  kapel 'Maria Reginae' aan de Heikant in Esch. Op de dag zelf of dicht bij dit kerkelijk hoogfeest trekken mensen al sinds jaar en dag naar de kapel om er samen de Eucharistie te vieren en om het bijzondere leven van de moeder van Jezus te overwegen...

Zo ook vanavond, toen circa 70 parochianen uit Esch of daarbuiten om klokslag zeven uur nadat de pastoor, de misdienaars en het Gilde waren gearriveerd, eenstemmig het eerste Marialied aanhieven. 

Het weer werkte goed mee, het werd nagenoeg windstil en de zon begon te stralen... Prachtig en ontroerend gewoon! 

Aan de hand van een drietal korte getuigenissen werden de lezingen Mariaal geduid en zo mochten we samen opnieuw ontdekken dat wij met Maria op weg mogen zijn in ons leven naar Jezus, naar God toe...

Een mooie traditie die wij zeker in onze parochie moeten willen handhaven niet alleen omdat wij deze eer aan de Moeder Gods verschuldigd zijn en daarmee aan God maar ook omdat het mensen bijeen brengt en het op onze levensweg sterkt...