Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Adieu...

28-10-2018

Herdenken = verbonden blijven met

De heilige Mis ter gelegenheid van Allerzielen doet mij denken aan het woord ‘A-Dieu’ ofwel ‘tot bij God’. Deze woorden spreken over een gelovig vertrouwen dat wij elkaar, onze dierbare geliefden, in de toekomst opnieuw zullen ontmoeten bij God thuis. Het zijn hoopvolle, verwachtingsvolle en troostende woorden die een bevestiging vormen van het prachtige geloof dat wij aangereikt krijgen in de woorden uit het boek van God en mensen, de Bijbel…Jezus Christus, de Heer, is ons voorgegaan in het sterven en de dood maar ook in het ontvangen van het nieuwe leven bij God...De deur naar ons ‘thuis’ bij God staat voor ons allen in geloof open. Onze dierbare vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin hebben echter al eerder ‘de trein naar Iemand in plaats van het bekende niemandsland van Frans Bauer genomen...daarom zijn wij vandaag bijeen in deze kerk.

Vaak lezen wij in de rouwbrief de mooie en ontroerende woorden ‘in liefde losgelaten’ of ‘altijd in ons hart met elkaar verbonden’...Zij drukken een soortgelijke boodschap uit van een vertrouwen dat ‘het niet voorbij is’ en er geen sprake is van een onomkeerbaar ‘vaarwel’. Jan Smit bezingt dat bijzonder mooi in een lied voor zijn opa waarin hij spreekt over zijn naam die geschreven staat in de sterren. Jaren geleden, ik was toen nog geen priester, sprak een tiener op deze manier over zijn overleden opa toen we met elkaar tijdens een avond van het Tienerpastoraat, over dit thema spraken. En toen hij tegen zijn ‘buurman’ zei ‘Kom je mee buiten kijken om te zien waar opa staat’ was iedereen ontroert en verheugd tegelijk over deze mooie en eenvoudige uitdrukking van ons geloof…

Onze dierbare overledenen, wie het ook mogen zijn, dragen wij in ons hart mee. Zo ook Jezus want in iedere heilige Mis delen we de herinneringen aan Hem met elkaar door te luisteren naar de verschillende lezingen uit de Bijbel. We doen dat natuurlijk ook als wij ‘zijn gebed’ dat Hij gebeden heeft tot zijn en Onze Vader, thuis of hier in de kerk samen bidden dat als het ware het gehele Evangelie samenvat. Dat doet mij denken aan het prachtige lied ‘Pie Jesu’ waarin het kleine stukje brood dat wij ontvangen bij de heilige Communie waarin alles wat Jezus was en is voor ons samengepakt, wordt bezongen…

Het voorgaande over Jezus is heel goed vergelijkbaar met het delen van de herinneringen in de verhalen, de foto’s en de spullen van al diegenen die wij vandaag gedenken en die wij node moeten missen. Het drukt samenvattend een hartverbondenheid uit die nooit voorbij gaat…Daarom kunnen wij straks hier in de kerk maar ook op het kerkhof een kaarsje ontsteken om hieraan uitdrukking te geven en bemoedigd te worden dat het licht van Jezus en van onze dierbaren niet is gedoofd maar in tegendeel brandt tot in eeuwigheid. Moge dit alles ons sterken en bemoedigen om door te gaan met het leven in verbondenheid met... Amen