Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Vrijwilligersmiddag in Esch

04-11-2018

Essche vrijwilligers in de schijnwerpers gezet…

Op zondag 4 november jl. was ook de jaarlijkse contactmiddag voor de vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Esch. Deze begon met de viering van Sint-Willibrorduszondag in de eigen Sint-Willibrorduskerk, zie het eerdere bericht. De bijeenkomst werd in Dorpshuis ‘De Es’ voortgezet.  Wel meer dan 70 vrijwilligers waren te gast en het was er bovenal gezellig! Speciaal was dit keer ook weer de uitreiking van de Heilig Hartspelden. Een onderscheiding voor veel jaren verdiensten voor de parochie en in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap Esch. 

In ‘De Es’ was er allereerst voor alle bezoekers van de Sint-Willibrordusviering een fijne ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. De sfeer zat er al meteen goed in: er werd volop gepraat. Daarmee was het doel van de bijeenkomst feitelijk al bereikt.
Daarna was het woord aan pastoor Jacques Grubben. Na een welkom aan allen dankte hij de vrijwilligers voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar. Vervolgens vertelde hij meer over de Heilig Hartspeld: de opzet, de bedoeling en de betekenis. ’Deze is voor vrijwilligers bedoeld die zich jarenlang hebben ingezet en nog inzetten voor de parochie en de geloofsgemeenschappen en geen onderscheiding op een andere wijze kunnen krijgen’, aldus de pastoor. Hij doelde daarmee onder meer op de ingestelde onderscheiding voor parochiekoren. ‘En de mensen die deze speld vandaag krijgen hebben deze van harte verdiend!’ 

Daarna reikte hij drie onderscheidingen uit. Van elke jubilaris somde hij kort de verdiensten op en daarna speldde hij de Heilig Hartspel op. Aansluitend ontvingen zij uit handen van de voorzitter van de Contactgroep Desiree Timmermans een ingelijste oorkonde en een boeket bloemen.
De volgende vrijwilligers vielen in de prijzen:
1.  Kees Hermans - 66 jaar vrijwilliger: GOUD
2.  Maria Olislagers – meer dan 25 jaar vrijwilliger: BRONS
3.  Desiree Timmermans – meer dan 25 jaar: BRONS

Deze keer kwam er ook nog een toegift vanuit het Sint-Willibrordesgilde van Esch. De hoofdman kreeg het woord en benoemde een van onze vrijwilligsters, Joke van der Zanden-Dobbelsteen tot beschermvrouwe van het Gilde. Joke was er zeer mee vereerd en kreeg door de leidsman de daarbij behorend sjerp omgehangen.
Als extra cadeau ontvingen al gedecoreerden een vendelgroet. Deze was op het plein voor 'De Es'. Knap hoe de vendeliers te werk gingen. Ze kregen dan ook een stevig applaus.
  
Daarna startte het verdere programma. De aanwezigen werden verrast met een heerlijke lunch met een nog lekkerder kroket. Daarna presenteerde pater Hans de Visser en Christ van Eekelen een film over de Sint-Petrusbasiliek. Deze werd door een keurige en verhelderende uitleg met dia’s voorafgegaan. De uitleg én film werden erg gewaardeerd en de beide heren kregen een warm applaus.

Na afloop werden alle vrijwilligers nogmaals bedankt en werd er gezamenlijk opgeruimd.
Fijn dat deze contactmiddag voor de vrijwilligers weer prima is geslaagd. Vooral ook dank aan het organiserend comité van deze middag. Heel goed gedaan… Via deze én onderstaande link, kunt u naar de fotoreportage van deze middag geen. Deze is en blijft ook opgenomen in het hoofdstuk ‘Fotoalbums’, ‘Gebeurtenissen in 2018’ van het kerkdorp Esch.

Meer informatie:


Drie vrijwilligers ontvingen een Heilig Hartspeld uit handen van pastoor Jacques Grubben