Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Gods heerlijkheid is voor eeuwig

21-05-2019

Gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad

In deze periode van het jaar zijn er allerlei finales en ook allerlei slotwedstrijden van de competitie. Zo was er afgelopen week het slot van de voetbalcompetitie. En zo werd zaterdagavond de finale van het Eurovisiesongfestival gehouden. Een kans voor ploegen en deelnemers op roem en eer, heerlijkheid en overwinning. Over heerlijkheid wordt ook in het Evangelie gesproken: “Nu is de Mensenzoon verheerlijkt, zegt Jezus, en God is verheerlijkt in Hem.” Gaat het hier over dezelfde heerlijkheid en triomf als die van het landskampioenschap van Ajax of als de overwinning van Duncan Laurence? 

Als we wat nader bekijken in welke omstandigheden Jezus sprak over zijn heerlijkheid, dat gaat het blijkbaar om iets van een andere orde. Jezus spreekt deze woorden namelijk tijdens het Laatste Avondmaal, dit wil zeggen op de avond voor zijn smartelijke en vernederende dood aan het Kruis. Naar menselijke maatstaven lijkt dat eerder op een afgang en een mislukking dan op een overwinning die leidt tot heerlijkheid.

Jezus heeft het blijkbaar over een andere heerlijkheid, dan waarover wij het normaal hebben. En gelukkig maar. Want de heerlijkheid en glorie van deze wereld heeft allerlei beperkingen. Ten eerste kan er maar eentje kampioen worden, slechts één wint het songfestival of de eredivisie of de championsleague; de rest zijn verliezers. Ten tweede is ook de roem van de winnaar maar beperkt. Want het volgend jaar is iemand anders de winnaar en dan is men jou al bijna weer vergeten. En er is nog een derde beperking: het feit namelijk dat je toevallig succesvol bent in een bepaald iets (bijvoorbeeld een bepaalde sport of een bepaald soort werk), wil helemaal nog niet zeggen dat je op allerlei andere terreinen van het leven óók succesvol bent. Aan de heerlijkheid en het succes van deze wereld kleven dus altijd een drietal beperkingen: ten eerste, het is slechts bestemd voor weinigen; ten tweede, het is slechts van korte duur; ten derde, het geldt slechts voor een klein onderdeel van het menselijk leven.

Het is dus maar goed dat Jezus een andere heerlijkheid te bieden heeft dan de wereld. Want aan zijn heerlijkheid kleven deze drie beperkingen niet: ten eerste, zijn heerlijkheid is niet gereserveerd voor enkelingen, maar is bestemd voor allen die ervoor openstaan, voor iedere mens; ten tweede, zijn heerlijkheid is niet van korte duur, maar is onvergankelijk en eeuwig; en ten derde, zijn heerlijkheid heeft niet slechts betrekking op een klein onderdeel van het leven, maar betreft het geheel van het menselijk leven. Over wat voor heerlijkheid gaat het dan eigenlijk bij Jezus? Dat blijkt uit de woorden die Hij daarop laat volgen. Het betreft de heerlijkheid van de goddelijke liefde. Een nieuw gebod geef Ik u, aldus Jezus, gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad.  Blijf in mijn liefde, dan zal Ik in u worden verheerlijkt.
Het bijzondere van deze liefde van Jezus is, dat zij haar oorsprong heeft in God. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo zegt Hij, zo heb Ik u liefgehad. Jezus geeft dus aan ons door, wat Hij van de Vader ontvangt. Het is daarom belangrijk dat we met open handen en een open hart voor God en voor Jezus kunnen staan, om die goddelijke liefdesstroom te kunnen ontvangen... en vervolgens te kunnen doorgeven. Want dat is een ander kenmerk van deze goddelijke liefde: ze is weldadig, goedgunstig, vrijgevig, als het ware onuitputtelijk en onvoorwaardelijk, belangeloos, dienend.

Deze heerlijkheid van de christelijke liefde is dus niet slechts beperkt voor enkelen. Iedere menselijke persoon is in principe geroepen om deze liefde te ontvangen en door te geven. De heerlijkheid van deze liefde is bovendien niet iets kortstondigs, maar iets duurzaams, omdat de eeuwige God er de basis van is. God bemint op een eeuwige wijze, zonder reserve. En wij mogen in die liefde gaat staan en er vanuit leven. En ten derde: deze liefde bestrijkt niet slechts een klein onderdeel van je leven; ze doordringt alles wat je doet en laat. Alles wat je doet of niet doet, kun je doen met die liefde. Zelfs als je het eurovisiesongfestival of iets anders zou verliezen, kun je toch gewoon doorgaan met deze liefde. Deze liefde heeft dus altijd toekomst, zelfs wanneer alles lijkt tegen te zitten. We zien het juist bij de kruisdood van Jezus: dan zit alles en iedereen Hem tegen, heel de negativiteit van de wereld stort zich over Hem uit, maar... Hij blijft liefhebben en overwint, want door deze liefde is Hij geworteld en gevestigd in God de Vader. 
En zo maakt God de Zoon zijn liefde voor de Vader zichtbaar in zijn zelfgave tot in de dood, waarna God de Vader zijn liefde voor de Zoon zichtbaar maakt in zijn verrijzenis. “Als God in Hem verheerlijkt is, namelijk in zijn liefde tot de dood, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, namelijk in zijn verrijzenis en hemelvaart.”

De heerlijkheid die Jezus brengt is dus een universele, duurzame en alles doordringende liefde, bestemd voor ons allemaal: dat is het aanbod van de verrezen Christus. Laten wij er op ingaan en er steeds dieper in thuis raken.


'Het is slechts bestemd voor weinigen, het is slechts van korte duur en het geldt slechts voor een klein onderdeel van het menselijk leven.' Duncan: toch knap gedaan en van harte gefeliciteerd.