Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Goede Weekvieringen in Esch

05-04-2021

'Goede Weekvieringen' in de Sint-Willibrorduskerk te Esch

Sint-Willibrordus die zelf uit Ierland kwam om ons de Blijde Boodschap te verkondigen, heeft de afgelopen week zeker gezien hoe ons dorp Esch de Goede Week gevierd heeft. Hij heeft ook gezien dat een kapelaan Marshal Stanislaus helemaal komende uit India is voorgegaan bij de Palmpasenviering en ook op de 1e Paasdag. Hij heeft ook gezien dat op Witte Donderdag en bij de Paaswake de vieringen werden voorgegaan door een Vlaamse priester Christfried Rodeyns, die op een inspirerende manier de Blijde Boodschap wist te verkondigen.
 
Vandaag op deze Paasmorgen vierden we vanochtend de overwinning van onze Heer op de dood. Daarmee heeft Hij voor ons de weg vrij gemaakt om de hemel te kunnen bereiken. In het evangelie van deze dag vindt een persoonlijke ontmoeting plaats tussen de door Jezus beminde leerling en de opgestane Heer. De beminde leerling Johannes zag het lege graf en geloofde. 

Nog voor er een verschijning van de Heer had plaatsgevonden is deze nog zeer jonge apostel Johannes tot geloof gekomen. Hij zag als jongeman met een helderheid en zekerheid die alleen uit de liefde gegroeid kan zijn. Het moet dan ook een fantastische geluks- en topervaring voor hem zijn geweest. Maar deze topervaring kwam pas na het grootse verdriet van Johannes, toen hij op Goede vrijdag met Maria onder het kruis stond. Waarbij zijn geloof ongetwijfeld ook zwaar op de proef werd gesteld.
   
Ook in ieder van ons leven krijgen we zeker te maken met moeilijke momenten, vooral in deze coronatijd, maar ook met hele mooie momenten. Maar door de vieringen van de Goede Week werden we getroost omdat we Hem, onze Redder, mochten ontmoeten die voor ons de zwaarste beproeving heeft geleden en nu verrezen is.  Mogen we in deze paastijd ons gesteund weten bij vreugde en verdriet en ondanks pandemie die ons nog steeds parten speelt door bidden en bezinning toegroeien naar het pinksterfeest. 

Bij Pinksteren gaan we vieren het begin en geboorte van onze dierbare kerk. Een kerkgemeenschap verlicht door de Heilige Geest die ons tot vrede strekt, verlicht en vreugde schenkt. Als diaken wens ik u allen ook namens onze Essche gemeenschap een Zalig Pasen toe

Diaken Pieter Schevers.