Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Communicanten Esch voorbereid

24-05-2021

Voorbereiding communicanten in Esch op 19 mei gestart

Op woensdag 19 mei konden we dan eindelijk starten met de voorbereidingen voor de Eerste Communie in de Sint-Willibrorduskerk. Marianne Olislagers vertelt dat door de corona de voorbereiding helaas later gestart is dan gehoopt. Er zijn in totaal 10 kinderen die op zondag 3 oktober hun Eerste Communie zullen gaan doen. Behalve Pieter Schevers onze diaken, helpt ook Yvonne de Riet ons met de voorbereidingen. Dit zal in vijf stappen gaan zo vertelt Marianne verder. Deze stappen worden op een leuke manier besproken en er wordt ook geknutseld. Daarnaast zullen de kinderen in tweetal nog een keer mee mogen helpen als misdienaar tijdens een aantal eucharistievieringen op de zaterdagavond. 

Diaken Pieter Schevers vindt het belangrijk dat de kinderen leren over wie God is, maar ook over de Kerk, de Eucharistie (viering in de kerk). De lessen zijn zo opgezet dat onze kinderen en wij als ouders over thuis alles kunnen doorlezen, binnen de context van de les. Ook hopen we met de ouders dat de kinderen enthousiasme wordt bijgebracht en dat het lukt om hen nieuwsgierig te maken waarom het communiefeest zo’n groot feest is.

Dat begint met dankbaar te zijn voor het leven dat we van God gekregen hebben. Deze eerste stap stond dan ook geheel in het teken van deze dankbaarheid. We wonen in een hele mooie wereld en we hoorden het verhaal over het begin van de wereld en de eerste mensen die op aarde wonen. God heeft alles geschapen.  
We hoorden met de kinderen het lied over: God geeft ons zon en maan, Hij geeft ons het leven in deze wereld cadeau. En onze kinderen zongen enthousiast mee met het lied “Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat God niet kan doen”.

Een van onze kinderen vroeg of iemand God al ooit gezien had. 
Het wekte grote verbazing dat een van de kinderen er niet over na hoefde te denken en zei: het is toch Jezus die geboren is bij Kerstmis, die is toch ook God. Kortom het was een bliksemstart deze middag voor onze kinderen als voorbereiding op dit mooie feest.
 
Omdat we met een niet te grote groep zijn gestart is een kringgesprek met de kinderen zo blijkt nu best goed te doen. En dit helpt ook dat de aangeboden stof in onze kinderharten kan indalen. Ook krijgen de kinderen een aantal eenvoudige werkopdrachten waarbij onze hulp als ouder natuurlijk niet zal ontbreken. Op zaterdag 5 juni (18.30 uur) zullen de kinderen zich in de kerk voorstellen. 

Marianne Olislagers en diaken Pieter Schevers.