Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Avondmis op de Heikant

14-08-2021

Welkomwoord op het feest van Maria-Tenhemelopneming op zaterdag 14 augustus 2021 aan de Heikant Esch


Van harte welkom, u hier in Esch bij deze Maria Regina-kapel. De naam Maria Regina-kapel zegt het al, deze kapel is toegewijd aan Maria Regina oftewel aan de Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde.


Vandaag vieren we hier bij deze kapel het hoogfeest van Maria-Tenhemelopneming. De meesten kennen natuurlijk de geschiedenis van deze bijzondere kapel. In het jaar 1954 vierde de kerk het eerste eeuwfeest van de dogmaverklaring van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. In verband met dit Mariajaar is door de parochie van Es


Het Maria-hoogfeest van vandaag is de feestelijke viering van het feit, dat zij die met Jezus wilde delen in zijn lijden en smarten. Maar dat niet alleen Maria heeft ook volledig deel heeft gekregen aan zijn heerlijkheid in de hemel. Als wij dus van dit feest van Maria Tenhemelopneming vieren mogen wij ook ons nu al uitzien naar onze toekomst. Durven wij dan vandaag hier rondom deze kapel te verlangen naar een eeuwig leven met God? Nemen wij daar in deze vakantie ook de tijd voor?


In een van de twee muurschilderingen in deze kapel zien we dat Jozef naast Maria met haar kind op een ezeltje zit, de vlucht neemt naar Egypte. Omdat het leven van het Kind Jezus bedreigd werd. Wij vandaag gaan als pelgrims in de omgekeerde richting.


Wij gaan met Maria en Jozef en het Kind Jezus van Egypte naar het Beloofde Land. Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming herinnert ons dus aan onze toekomst. Zij is daar waar wij naar toe gaan. 


Wens ons allen toe dat wij in deze Eucharistieviering de vreugde van dit geweldige vooruitzicht ons blij maakt.


Diaken Pieter Schevers