Sint-Willibrorduskerk Esch
A | A | A

nieuws

Openluchtmis in de Mariakapel

09-08-2022

Op zaterdag 13 augustus is er in en bij de Mariakapel aan de Heikant een openluchtmis

Elk jaar is er rondom het feest van Maria Tenhemelopneming een openluchtmis bij de Mariakapel aan de Heikant. Een waarlijke traditie in Esch die door velen wordt gewaardeerd. Menigeen vindt dan ook de weg naar de kapel. Deze viering is op zaterdag 13 augustus en begint om 18.30 uur. In geval van slecht weer wordt de mis naar de parochiekerk van Esch verplaatst. 

Al jaar en dag vindt deze bijzondere gebeurtenis in Esch plaats en ze neemt een vaste plek in binnen de activiteiten van de geloofsgemeenschap Esch. Vrijwilligers van de parochie en leden van de Contactgroep Esch verlenen hand- en spandiensten. Pastoor Geertjan van Rossem is de celebrant. Hij wordt daarbij geassisteerd door diaken Pieter Schevers. Deze diaken is speciaal belast met de extra aandacht voor de geloofsgemeenschap van Esch.
 
In de week voor het feest van Maria Tenhemelopneming wordt er dagelijks in de Mariakapel van de Heikant een rozenhoedje gebeden. Dit als voorbereiding op het feest van Maria Tenhemelopneming. Dit is elke dag van zondag 7 tot en met 15 augustus 2022. De bijeenkomst is telkens om 12.30 uur.

De gezangen tijdens deze viering worden door het Gelegenheidskoor van Esch verzorgd. Aan de viering wordt extra cachet gegeven door de aanwezigheid van het Essche gilde Sint-Willibrordus. Er is voor veel bezoekers plek en na afloop is er gelegenheid om samen na te buurten.  

We wensen de organisatoren ook dit jaar weer veel succes met de voorbereidingen en a.s. zondag een fijne, ingetogen en waardige viering. Dat wensen we ook alle bezoekers toe.

Doneer

Vastenactie 2023

'Ontheemden in Zuid-Soedan'

advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint-Willibrorduskerk Esch
Dorpsstraat 8
5296 LV Esch

T. 0411 - 67 22 15
F. NL57 RABO 01 55 40 07 89
E. info@heilighartparochie.nl