Sint-Theresiakerk Lennisheuvel
A | A | A

nieuws

Mantra zingen in de St.-Theresiakerk

12-07-2019

Mantra zingen in de St. Theresiakerk tijdens het Open Kerkenweekend

In het weekend van 14 en 15 september wordt landelijk het open monumentenweekend georganiseerd. Ook in onze St.-Theresiakerk is iets speciaals te doen: mantra zingen.

Het zingen vindt plaats op zondag 15 september. De eerste sessie is van 13.00 uur tot 13.30 uur, dan is er een half uur pauze en daarna volgt een tweede sessie van 14.00 uur tot 14.30 uur. Het mantra zingen gebeurt onder deskundige leiding. U kunt komen en gaan wanneer u wilt. Na het mantra zingen blijft u welkom om de kerk te bezichtigen.

Wat houdt mantra zingen eigenlijk in?
Mantra’s zijn eenvoudige liederen uit diverse religieuze en spirituele richtingen, soms eenstemmig, soms eenvoudig meerstemmig, in velerlei talen.
De melodieën zijn eenvoudig en dus gemakkelijk te leren.
Soms zijn het actieve en uitbundige melodieën, dan weer ingetogen en verstild.
Door de veelvuldige herhaling van deze korte melodieën kun je je gedachten laten gaan en in een nieuwe ervaring stappen.
Het gaat er niet om dat je mooi kunt zingen of dat je goed je best moet doen. Laat je meenemen door muziek en zang.
Een ding is zeker: samen zingen verbindt mensen.
Na het uitklinken van ons verstild of roepend zingen is er de verwachtingsvolle stilte; nemen we de tijd om de stilte in onszelf te zoeken.

Wij hopen u op 15 september in onze kerk te mogen begroeten. De Contactgroep Lennisheuvel.