Sint-Theresiakerk Lennisheuvel
A | A | A

nieuws

Vieringen oktober en november

06-10-2022

Met een geslaagde Sint-Theresiadag kijken we naar de vieringen in oktober en  november 2022

Onze fantastische Theresiadag, waarin alles meezat, zindert nog een beetje na. Het was prachtig weer (tussen twee regendagen in!), de kerk zat vrijwel vol, de eucharistieviering oogstte complimenten, Pater Mart Lemmens zegende het “vrouwshoge” Theresiabeeld met verve in en we genoten met z’n allen van de tuin, de lunch en de vrolijke onderlinge gesprekken. 

Maar het leven gaat verder en we richten onze aandacht nu op de komende vieringen. Zoals gezegd streven we naar twee vieringen per vier weken: één eucharistieviering en één woord- en communieviering. Het blijkt lastig te zijn om daarvoor voorgangers te vinden. Het kan dus voorkomen dat een eucharistieviering moet worden omgezet in een woord- en communieviering. Hieronder vindt u een overzicht van de vieringen van de maanden oktober en november.

  • Aanstaande zondag 9 oktober is er om 10.30 uur een woord- en communieviering, voorbereid door de wocogroep en gezongen door Lencante. Het thema van de viering is: van danken word je rijker. Er wordt dan ook aandacht besteed aan de komende missiezondag.
  • Op zondag 30 oktober om 10.30 uur vieren we Allerheiligen met een woord- en communieviering, voorgegaan door diaken Pier Paolo Flesia. Het St.-Theresiakoor verzorgt de zang en na de viering worden de graven gezegend.
  • Op dinsdag 1 november om 19.00 uur vindt er een herdenkingsviering plaats vanwege Allerzielen, een woord- en gebedsviering waarin onze overledenen, speciaal zij, die het afgelopen jaar zijn gestorven, worden herdacht. Voorganger is geestelijk verzorger Marianne Jansen en de viering wordt begeleid door Lencante. Na afloop lopen we in een lichtjesprocessie naar de begraafplaats, waar de graven worden gezegend.
  • Op zondag 13 november is er een eucharistieviering gepland, maar deze moet nog worden ingevuld.
  • Op zondag 27 november om 10.30 uur is er een woord- en communieviering met de wocogroep en Lencante.
U bent bij deze vieringen van harte uitgenodigd.
Hartelijke groeten, Contactgroep St. Theresia