Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
advertentie
overlijdensberichten
  • Er zijn geen berichten
huwelijksberichten
  • Er zijn geen berichten
doopberichten
  • Er zijn geen berichten
vragen & antwoorden
contact

Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
Dorpsstraat 36
5298 CB Liempde

T. 0411 - 67 22 15
E. info@heilighartparochie.nl

A | A | A

nieuws

Weer H. Mis tussen botsauto’s

30-07-2017

Op zondag 6 augustus is er weer een H. Mis naast de botsauto’s

Op zondag 6 augustus a.s. is het weer zover, dan is het kermis in Liempde. Op die zondag is er om 11.00 uur weer een eucharistieviering tussen en naast de botsauto’s in Liempde. Na het succes van verleden jaar vindt ook nu weer deze bijzondere gebeurtenis plaats. U bent tegen de klok van elven van harte welkom op de vloer van de botsauto’s. Daar is tegen die tijd een gelegenheidsaltaar geïnstalleerd en gereed gemaakt voor een H. Mis...

De voorbereidingen voor deze speciale viering zijn in volle gang. Volgens afspraak zorgt de gemeente weer voor een geluidsinstallatie. Een aantal vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Liempde zorgen voor een altaar, stoelen en alle andere benodigdheden. 

De inrichting en de invulling van deze viering zelf wordt vanzelfsprekend door kapelaan Geoffrey de Jong verzorgd. ‘Het is voor mij niet helemaal nieuw want het is nu de tweede keer en ik heb er weer zin in. Verleden jaar was het een fijne bijeenkomst en die werd goed bezocht. Met dit soort speciale vieringen zoals ook die met de carnaval bereik je op een andere en op een bijzondere manier de parochianen’, aldus Geoffrey, ‘en dat is ook de bedoeling. Ik hoop dat er ook dit jaar veel – kerkgangers - komen en dat het ook nu een aansprekende viering wordt.’ Hij is opgewekt en laat merken dat hij er zin in heeft.

Een eucharistieviering blijft een viering van ‘de kerk’. Er zal dus op een respectvolle wijze met de invulling en de vormgeving van de dienst worden omgegaan. Antoinette van Roosmalen zal evenals verleden jaar weer de muziek en zang verzorgen. Dat geeft de viering op zo’n kermiszondag toch weer een extra glans…

Na de viering zal kapelaan Geoffrey de Jong alle attracties en speeltoestellen zegenen. Dit met de bedoeling om er met zijn allen met Gods zegen een goede en geslaagde kermis 2017 van te maken. 

En nu maar hopen dat de weersvoorspellingen voor a.s. zondag 6 augustus goed zijn: warm en lekker zonnig, want dat hoort bij een kermisfeest. We vertrouwen erop dat dit straks ook weer van deze speciale viering kan worden gezegd. U kunt het dan weten en zelf ervaren, want u kunt er ook bij zijn: zondag 11.00 uur tussen de botsauto’s.


Een H. Mis op de vloer van de botsauto's in 2016