Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Allerzielen: veel belangstelling

03-11-2017

Allerzielen is een herdenking die er toe doet

Op donderdag 2 november vierden we in een volle kerk Allerzielen. Het woord ‘vieren’ voelt dubbel, immers met Allerzielen herdenken we onze dierbare gestorvenen. Maar toch was het een viering vol warmte en licht. 

Voor alle 26 parochianen die ons het laatste jaar ontvallen zijn, werd gebeden en door de familie een kaars aangemaakt. Een persoonlijke kaars, de naam van de overledene stond op de kaars afgedrukt.  Met elkaar hebben we letterlijk onze overledenen in het licht gezet, want het was voor in de kerk een zee van licht. 

Alle aanwezigen kregen een gedachtenisprentje ter herinnering aan de overledenen van het afgelopen jaar. De nabestaande mochten na de dienst de kaars mee nemen om thuis bij een foto of op het graf neer te zetten.

De herdenking betrof alle overledenen die vanaf vorig jaar Allerzielen tot nu toe ons zijn ontvallen. Het betreft overledenen van wie door middel van een ‘kerkelijke viering’ afscheid is genomen. Andere overledenen zijn ons niet bekend maar kunnen ook worden herdacht.


Met Allerzielen: een fijn moment om onze dierbaren te gedenken...