Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Beeldopname van uw viering

07-01-2018

Laat een beeldopname van uw eigen viering in de kerk maken…

In november informeerde wij u dat het mogelijk zou worden om in de kerk van Liempde een beeldopname te maken van een viering. Nou, sinds kort is dit mogelijk. Deze beeldopname wordt integraal op een USB-stick gezet. Thuis kunt u dan in uw eigen omgeving de viering herbeleven…

In het kerkdorp Liempde kan vanaf nu een beeldopname (video) van een viering worden gemaakt omdat in die kerk de ‘infrastructuur’ voor het maken van een dergelijke registratie nagenoeg nu compleet is. Tot de aanschaf van een opnamerecorder heeft het bestuur op 2 november jl. besloten. 

Voor het opnemen is voor de beste beeldkwaliteit gekozen en het gebeurt met de vaste camera die al jaren in de kerk van Liempde aanwezig is… Deze beeldopname wordt dus ook op een USB-stick met daarop het logo van de Heilig Hartparochie vastgelegd.

Voor de registratie van een compleet beeld(video)videoverslag van een viering in Liempde vraagt het bestuur een vergoeding van  € 50,--. Dit is dus ook inclusief een geheugenstick van de parochie. Let wel: er moet voor die betreffende viering wel steeds een cameraman, dit is een vrijwilliger uit Liempde, beschikbaar zijn. Er staan meerdere cameramensen ter beschikking. Over de wijze van registreren kunnen van tevoren nadere afspraken met de dienstdoende cameraman worden gemaakt.

● Hoe gaat een en ander in zijn werk
Als u een huwelijks-, jubileum-, afscheids- of andere viering hebt dan maakt u daarover zoals gebruikelijk met de dienstdoende priester allerhande afspraken. De priester zal u in dat gesprek ook op de mogelijkheid wijzen alle toespraken, lezingen, gezangen en muziek van de viering op een stick vast te kunnen leggen. Dit mag maar het hoeft natuurlijk niet. Als u er voor kiest dan regelt hij de registratie met de dienstdoende koster tijdens die viering. 


In Liempde kan vanaf 5 januari een beeldopname van een viering worden gemaakt