Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

De Ontmoeting in gebruik

30-01-2018

Voortaan niet meer naar de pastorie maar naar ‘de ontmoeting’

Met ingang van a.s. zaterdag 3 februari nemen we als Kerkdorp Liempde ons nieuwe contactpunt ‘de ontmoeting’ in gebruik. Deze ruimte, voorheen de uitleen van hulpmiddelen, is onderdeel van Dienstencentrum de Kloosterhof. Van deze nieuwe ruimte is de parochie hoofdgebruiker en deze is geheel naar eigen inzicht ingericht. Aan de voorzijde is ‘de ontmoeting’ heel goed herkenbaar…

Zoals het er nu naar uitziet zal de pastorie van Liempde, gelegen aan de Vendelstraat, nog deze zomer definitief worden verkocht. Hierin komt een aantal appartementen die verhuurd gaan worden. Verkoop betekent ook dat we de ruimtes die we nog in gebruik hebben kwijt zijn. Daarop vooruitlopend hebben we naar een nieuwe ruimte in Liempde omgezien.

Na een aantal verkenningen kwamen we uiteindelijk bij het bestuur van de Belangenvereniging Ouderen Liempde (BOL) uit, bij de Kloosterhof. Een logische plek dicht bij de kerk zelf. In goed en constructief overleg met de BOL hebben we de beschikking gekregen over de vroegere uitleenruimte van hulpmiddelen. Deze ligt links vooraan van de Kloosterhof. De ruimte heeft intussen een prachtige naam: ‘de ontmoeting’. Deze naam refereert aan het vroegere parochiële kwartaalblad De Ontmoeting dat ruim 33 jaar huis-aan-huis in Liempde is verspreid. Hiervoor kwam een informatieve website in de plaats en nu dus ook een mooi aangeklede, eigen ontmoetingsruimte. 

De Ontmoeting is in nauw overleg met het bestuur van de stichting BOL ingericht voor vergaderingen, ontmoeting op zaterdagochtend, koffiedrinken voor de schoefelaars en administratieve werkzaamheden. De Ontmoeting wordt daarmee de thuisbasis van het Kerkdorp Liempde van de Heilig Hartparochie. En natuurlijk ook de thuisbasis van de Contactgroep Liempde.

De Ontmoeting heeft een eigen brievenbus die duidelijk is gemarkeerd. Hierin kunnen voortaan de misintenties worden gestopt (dus niet meer in de pastorie aan de Vendelstraat). Overige post kan ook al moet deze als het even kan naar het Pastoraal Centrum aan de Duinendaal 2 te Boxtel zelf worden gestuurd. De brievenbus wordt op onregelmatige tijden geleegd maar in elk geval in het weekend wanneer de misintenties worden geïnventariseerd.

Het parochiebestuur en de Contactgroep Liempde zijn blij met de prachtige nieuwe ontmoetingsruimte bij de Kloosterhof. Op zondag 4 maart a.s. wordt deze na de hoogmis rond de klok van 11.00 uur officieel in gebruik genomen en door pastoor Jacques Grubben ingezegend. Over deze officiële gebeurtenis wordt u nog nader geïnformeerd.


De nieuwe ontmoetingsruimte voor de parochianen van het Kerkdorp Liempde