Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Wat doet Jezus?

04-02-2018

Waar draait het om ins ons leven?

Waar draaide het in mijn werkzame leven als vermogensbeheerder om, is de vraag die ik mij stelde naar aanleiding van het Evangelie? Was het mij om het inkomen of de positie te doen? Nee, niet echt! Wat dreef mij dan in deze periode van mijn leven? Het enthousiasme voor het vakgebied van de economie en het dienstbaar zijn aan de medemens...In de wereld draait het door de eeuwen heen heel vaak om het geld en de macht. Zij veroorzaken het drama van de strijd om te overleven en zij hebben een onrechtvaardige samenleving tot gevolg. Desondanks blijven er mensen overeind door het geloof in God en de Blijde boodschap. Deze mensen zijn lichtpuntjes in de duisternis, zij zijn een licht op het levenspad, zij zijn tekens van hoop en zij helen door hun uitgestrekte hand de wonden van het bestaan. Zo’n mensen mogen wij christenen zijn immers daartoe zijn wij geroepen...

Het zwoegen dag in dag uit bezorgt velen van ons door de druk om te presteren een ongezonde onrust en stress. Ook is er door een onrechtvaardig beloningssysteem een toenemende mate van ongelijkheid tussen werknemers, mannen en vrouwen. En intussen vervliegt de tijd en dringt zich de vraag op ‘Is ons dit alles het waard?’ Dat is in eigentijdse woorden de boodschap van de lezing uit het boek Job. De vraag naar de zingeving dringt zich op en zet tussen de regels door de keuze tussen de gerichtheid op het aardse ten opzichte van het hemelse op scherp…

Paulus doet in zijn eerste brief aan de Korinthiërs ook een stevige duit in het zakje. Hij vraagt de christenen uit deze plaats of het verkondigen van de Blijde boodschap of het Evangelie een zaak is een werkzaam leven in loondienst of dat het een zich geroepen weten is door God. De apostel beantwoordt deze vraag door te vertellen dat hij er wil zijn voor de zwakken en daarmee kiest hij nadrukkelijk en in vrijheid om de bevrijdende boodschap van het Evangelie te brengen. Door hiervoor te kiezen staat hij in de zending van Jezus Christus die gekomen is om zieken en zondaars in welke vorm dan ook om de zwakken van de samenleving, te redden…

Zo ook doet Jezus in het Evangelie door de genezing van de zieke schoonmoeder van Simon Petrus en de vele anderen die in deze avond bij Hem worden gebracht. Zodoende brengen zij hoop in het leven van deze mensen maar niet onbelangrijk is dat zij dit beide doen in de verbondenheid met God!

In de afgelopen drie weken hoorden we in het Evangelie steeds over een facet uit de zending of het dagelijks leven van Jezus. Twee weken geleden betrof het de roeping van de eerste leerlingen, vorige week was het de uitleg en toepassing van de Heilige Schrift en vandaag geneest Hij de lichamelijk en geestelijk zieken. Het begint bij Simon thuis die op de Sabbat zijn schoonmoeder ziek te bed vindt. Jezus geneest haar en benadrukt daarmee alsook later, na zonsondergang, bij de genezing van velen, het dienstbare karakter van zijn zending: Ik ben gekomen voor de mensen in nood, de zieken en de zondaars. Door dit te doen maakt Hij hen vrij voor de hernieuwde deelname aan het sociale leven alsmede voor een vruchtbaar en dienstbaar leven met God. Tenslotte wijst Hij zijn leerlingen er op dat zij gezonden zijn naar alle uiteinden van de wereld omdat Hij de Blijde boodschap in woord en daad niet wil beperken tot een plaats….

Een niet onbelangrijk detail mogen wij echter niet over het hoofd zien namelijk dat Jezus aan het eind van de dag of wellicht zich aan het begin van de nieuwe dag in gebed wendt tot God, zijn Vader. Hij wil daarmee zeggen dat ons dagdagelijks leven, het leven als christen, niet ten koste mag gaan van ons leven met God. Het is daarom goed om de dag te beginnen en te eindigen met gebed en op zondag eer te brengen aan God door het meevieren van de heilige Mis zoals Jezus ons dat vorige week voorhield door de deelname aan de Sabbat. Laten wij een voorbeeld nemen aan Jezus door de naam van christen eer aan te doen en Hem nadrukkelijk na te volgen. Want dan zullen werkelijk lichtpuntjes zijn in onze vaak zo duistere wereld.. Amen


Wees ook een lichtpuntje voor de ander