Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

De Ontmoeting officieel ingezegend

04-03-2018

Op zondag 4 maart werd De ontmoeting in Liempde officieel in gebruik genomen

Het wijwater, waarmee pastoor Jacques Grubben jl. zondagmorgen 4 maart, het contactpunt van de Liempdse geloofsgemeenschap opende vloeide rijkelijk zowel buiten als binnen. Met vervolgens het doorknippen van een lint was 'De Ontmoeting' officieel geopend.

Even daarvoor hadden vele parochianen zich verzameld in dienstencentrum De Kloosterhof voor het maandelijkse koffiedrinken na de Hoogmis. Tijdens deze gezellige bijeenkomst heette Johan Onland als vertegenwoordiger van de Contactgroep Liempde, de aanwezigen welkom en schetste hij de aanloop naar de realisering van dit nieuwe 'home' nu de pastorie aan de Vendelstraat is verkocht. Ook ging hij in op de naam van het nieuwe contactpunt 'De Ontmoeting', dat na een meerkeuzeopdracht onder de leden van de Contactgroep Liempde en het parochiebestuur tot stand was gekomen. Hij refereerde daarmee ook aan het voormalige parochieblad dat Liempde ruim 33 jaar kende. Met de komst van de parochiefusie en de uitvoerige website is er voor gekozen om het parochieblad niet meer uit te geven. De naam leeft nu dus voort in de naamgeving van de ruimte die de Liempdse geloofsgemeenschap van de Sint Jans Onthoofdingkerk nu draagt.

Johan Onland dankte tevens het bestuur van de stichting BOL waarmee een bruikleenovereenkomst is gesloten voor de ruimte. “Het was plezierig en vlot samenwerken”, aldus Onland. Pastoor Jacques Grubben hield de aanwezigen vervolgens voor dat het maandelijks samenkomen om na de H.Mis natuurlijk ook elkaar ontmoeten is en dat daarmee de band van een geloofsgemeenschap ook wordt versterkt. “De naam 'De Ontmoeting” is daarom een ijzersterke”, aldus de pastoor.

Nadat de officiële plichtplegingen achter de rug waren konden de aanwezigen een kijkje nemen in de nieuwe ruimte, die overigens al vanaf 1 februari jl. in gebruik is voor onder meer de wekelijkse ontmoeting met de kapelaan, het opgeven van een misintentie en de vergaderingen van de Contactgroep Liempde. 

Nadat alle aanwezigen een kijkje hadden genomen sloot het Sint Janskoor de bijeenkomst formeel af met het zingen van een, speciaal voor deze gelegenheid, toepasselijk geschreven lied voor de opening. “Kom erbij alle mensen, kom erbij. Deze dag maakt ons, parochianen, blij. Hier kun je anderen ontmoeten. Ieder zal je hier begroeten...” en verder “Een misintentie, een gesprek met de kapelaan. Een kopje koffie om gesterkt verder te gaan. Ieder zal het graag beamen. 'n Nieuwe ruimte voor ons samen.” Klik hier voor meer foto’s of op de onderstaande link.

Meer informatie:


Pastoor Jacques Grubben verricht de openingshandeling