Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Persoonlijke verzorging?!

17-04-2018

Kribbeactie ook in Liempde, nu met maandelijks speerpunten

Rond de kerst is er in Liempde enkele jaren een zogenaamde kribbeactie geweest. Deze actie voor minderbedeelden krijgt nu een meer structureel karakter. De naam blijft gehandhaafd maar de inzameling loopt nu het hele jaar door… Het motto is: "Ik had honger en u gaf mij te eten".

De kribbe staat symbolisch achter in de kerk met daarbij één of meer manden. Ook bij de uitgangen links en rechts én in het kerkportaal staan manden. Hierin kunt u uw gaven kwijt. Deze zijn vooral bedoeld voor de gemeenschap Johannes XXIIIste.. Zij zorgen ervoor dat de spullen op de juiste plaatsen terecht komen. Bij mensen en gezinnen die verstoken blijven van elke hulp of die zelf niet om hulp (durven te) vragen.

U kunt van alles geven: levensmiddelen, poetsspullen, goede bruikbare kleding, eten in blik, cadeautjes, oud gereedschjap, kantoorspullen, schoene, laarzen, etc. Ze moeten wel nog goed bruikbaar zijn en de levensmiddelen niet over de datum. Geef vooral houdbare levensmiddelen…

Per maand of maanden werken met enkele speerpunten. In de maanden april en mei is het speerpunt ‘persoonlijke verzorging’. We denken dan aan shampoo, wasmiddelen, handdoeken, washandjes, zeep, schoonmaakmiddelen, schrobbers, zeep om de was te doen, etc. Natuurlijk zijn dan de andere goederen ook welkom.

In de komende maanden hebben we de volgende speerpunten:
  • april / mei: persoonlijk verzorging
  • juni: pasta, rijst
  • juli / augustus: blikjes groenten
  • september: huisverzorging
  • oktober: kantoorspullen
  • november: kleding en schoenen
  • december: kerstcadeautjes
Als de mand(en) vol zijn worden de spullen door vrijwilligers bij de stichting Johannes XXIIIste bezorgd. De leden van deze gemeenschap zorgen dan voor verdere verspreiding aan minder bedeelden en in nood verkerende gezinnen.

We zullen regelmatig aandacht geven aan dit hernieuwde ‘kribbeproject’ met manden… Lees vooral ook elke week de kerkberichten bij het Kerkdorp Liempde. Bij voorbaat danken we u voor uw medewerking én uw gulle gaven.


De manden staan in de kerk en in het kerkportaal klaar