Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Een nieuw verbond...

29-04-2018

Het beeld van de wijnstok

Verbonden zijn, wat betekent dat? In de samenleving heeft verbonden zijn vaak iets te maken met de liefde tussen en de zorg voor mensen die zich uit in woorden en daden. Zo is het ook binnen het geloof in Jezus en in God...

Binnen de context van het Evangelie is het beeld van de wijnstok een uitdrukking van het Verbond tussen het volk Israël en God. Het is teken van het leven in geloof in God. Derhalve is de wijnstok een nationaal symbool voor het Joodse volk zoals dat  voor Ierland, het klaverblad is. Echter wie het Oude Testament een beetje kent weet dat het volk veel moeite heeft om het geloof op een goede en vruchtbare manier te praktiseren. Zij brengt veelal wilde bessen in plaats van echte druiven voort. En dat wekt geregeld de teleurstelling en woede van God op immers Hij is wel trouw aan het gesloten Verbond.

Jezus zegt vandaag in het Evangelie: 'Ik ben de ware wijnstok. Wie mij met Mij verbonden blijft draagt rijke vrucht...' Met andere woorden: God begint door Jezus opnieuw maar Hij nodigt deze keer niet alleen het Joodse volk maar alle mensen uit om deel uit te maken van het Verbond van het nieuwe Israël. En als wij als ranken aan de wijnstok verbonden blijven met Jezus en ons door de Vader laten zuiveren en zodoende meer op Hem gaan gelijken, dan zullen wij rijke vruchten van geloof voortbrengen.... En dan zullen wij niet alleen verbonden zijn met Jezus maar ook met de Vader die de wijngaardenier is en de ranken met enige regelmaat snoeit uit liefde en zorg voor ons.

Laat onze bede dan vandaag ook zijn: 'Heer, leer ons te luisteren naar de woorden  van uw zoon Jezus  om zodoende te leven vanuit Hem door vruchten van geloof voort te brengen in woorden en daden... Dan zullen wij werkelijk verbonden blijven met U elkaar als gemeenschap van de Kerk en gelukkig zijn. Amen'