Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Van harte proficiat....

24-06-2018

'Hij moet groter worden en ik kleiner'

Recent vertelde een vrijwilliger mij dat zij op straat was aangesproken door een leerling van basisschool ‘De Oversteek’ met de vraag wanneer ze nog een keer met haar de ‘ijskast’ mocht bezoeken. Wat bleek, tijdens het bezoek in de Goede week van de verschillende leerlingen aan de kerk, was het er blijkbaar lekker fris geweest. Of onze kerk hier in Liempde een ijskast is, dat laat ik in het midden maar wat ik wel weet is dat zij vandaag 150 jaar bestaat. Daarom vieren wij feest op de dag van de geboorte van onze patroon, Sint Jan de Doper. Van hem zijn de sprekende woorden bekend ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ dat is vrij vertaald een kleiner ego en een grote dienstbaarheid aan God en de medemens….’

Bij de profeet Jesaja wordt, ruim zeven eeuwen voor het zover is, al een verwijzing naar de voorloper van de Messias gegeven. Immers op hem slaan de woorden ‘De Heer heeft mij geroepen vanaf de moederschoot’ en ‘Hij heeft mijn mond tot een snedig zwaard gemaakt...’ met als uiteindelijk doel om het volk Israël terug te brengen bij God. De zoon van Elisabeth en Zacharias, die op hun oude dag, nog een kind mogen ontvangen, heet verrassenderwijs Johannes dat is ‘God is genadig’  Hij zal de wegbereider zijn van Jezus Christus, de mens geworden zoon van God.

We hebben echter niet alleen voorlopers maar ook nalopers of volgelingen en meelopers en wij mogen van de ouders van Johannes de Doper wel zeggen dat zij trouwe navolgers waren van de God van Israël. Voorlopers in de Bijbel zijn veelal profeten zoals Jesaja en de andere mannen en vrouwen Gods. Het zijn mensen die door de hand van God in de toekomst mogen zien maar dat maakt hen nog geen zieners in de zin dat zij hedendaagse toekomstvoorspellers zijn. Zij geven echter geïnspireerd door de heilige Geest een heldere kijk op de werkelijkheid met als doel om (on) gelovige mensen de goede weg in het leven te wijzen. Johannes de Doper is een van hen en geïnspireerd door Gods Geest heeft hij een ‘toekomstdroom’. Ook wij kunnen zo onze dromen hebben bijvoorbeeld naar aanleiding van de parochiefusie nu ruim drie jaar geleden of 150 jaar geleden en ongetwijfeld hebben velen bij de inwijding van onze kerk, de droom gehad om gelovige mensen hier in ons eigen Liempde samen te brengen rondom de Heer en onze Verlosser, Jezus Christus. Immers in Hem geloven wij en al heeft Hij dan niet de wereld in een oogopslag veranderd Hij wijst ons wel dag in, dag uit de weg die wij samen met Hem en elkaar mogen gaan om zijn droom ‘Een zijn met Vader zoals Hij een is met God’ te verwezenlijken. In deze zin zijn wij nalopers of volgelingen van Jezus Christus, vandaar ook de naam christen...

De vraag die wij nu mogen stellen is of wij navolgers zijn van binnen of van buiten? Ik bedoel hebben wij met ons hart een echte en overtuigende keuze voor Hem en de Blijde Boodschap gemaakt of niet? Want er zijn naast nalopers ook meelopers waar onze samenleving bol van staat en die meewaaien met iedere wind of modegrill. Ik denk dat we helaas en met alle respect moeten constateren dat het laatste in onze katholieke Zuiden voor een deel het geval is geweest. In het het verleden werden wij er op aangekeken als we zondags niet naar de kerk gingen. Tegenwoordig is het eerder andersom…

Maar wat is belangrijker: Wat de mensen van ons vinden of wat God van ons vindt!? Johannes de Doper heeft zich niets aangetrokken van wat de mensen van hem vonden! Hij was die rare snuiter met zijn kameelharen kleed die leefde van sprinkhanen en wilde honing. Hij wist zich door God persoonlijk aangesproken en heeft met een nadrukkelijk ja zich voor Hem uitgesproken. God spreekt ook ons met de woorden van de lezingen aan op onze persoonlijke keuze. En zijn wij niet wekelijks in onze mooie Tulderkerk bijeen om ons te laten voeden met zijn woorden om ze beter te kunnen verstaan, met het sacrament van de Eucharistie om ons te sterken in onze persoonlijke keuze en om door de heilige Geest in beweging te komen en te blijven, niet alleen voor onszelf maar ook voor onze naasten.

Kort gezegd: we worden opnieuw uitgenodigd om Gods droom, die ook de onze mag zijn, levend te houden en uit te dragen en dat doen we hier in Liempde al meer dan 150 jaar! Zou het zelfs zo kunnen zijn dat wij hierin, met een parafrase op een recente Carnavalsleus, ‘Liempd zet de toon’ in de Heilig Hartparochie een rol te vervullen hebben? Ik heb er alle vertrouwen in als wij de woorden van Johannes de Doper ‘Hij moet groter worden en ik kleiner’ in het leven van alledag serieus nemen en steeds meer eigen maken...Van harte proficiat met dit prachtige jubileum! ... Amen

Klik op deze link voor een fotoreportage van deze feestelijke bijeenkomst of op de link hieronder. 

Meer informatie: