Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Kleurrijke gebedsdienst..

05-08-2018

Tussen de botsauto's in gebed: welkom allemaal!

Mijn naam is Pierpaolo en dit is mijn vrouw Andrea. Zoals jullie aan mijn accent kunnen horen, kom ik uit Italië Ik ben een diaken; een diaken is een getrouwd pastor die, in opdracht van de kerk, mensen in nood helpt. Ik ben heel blij om hier samen met jullie te zijn. Samen met jullie Jezus te mogen ontmoeten. Jezus is overal aanwezig, op elke plaats en in al onze bezigheden. Hij is hier, ook als wij hem niet kunnen zien. Straks mogen wij Jezus ontmoeten op een heel speciale wijze, tijdens de communie. Communie betekent letterlijk diep met iemand verenigt te zijn. Het stukje brood dat wij straks zullen ontvangen, laat ons sterk met Jezus verbonden zijn. Sterker nog: wij geloven dat dat stukje brood het lichaam van Jezus is. Jezus, de zoon van God, aan ons gegeven om echt gelukkig te worden. Ik wens jullie een diepe ontmoeting met Jezus in deze viering...

Sinds 10 jaar woon ik in Liempde met mijn gezin. In deze jaren heb ik nog nooit een zo droge en zo warme zomer gezien. Ik heb het gevoel in Italië te zijn! In Italië gebeurt het soms in de zomer dat er geen water is: men doet de kraan open maar er komt geen water uit de kraan, heel raar! Ik hoop dat dat hier niet gebeurd. Laten we samen bidden dat er gauw regen komt.Het water is noodzakelijk voor alles wat leeft, net zo als voedsel. Gelukkig hebben wij in Nederland genoeg van allebei. Toch zijn er in Nederland veel mensen die moeite hebben om het nodige geld bij een te krijgen voor boodschappen. Helaas heeft de Voedselbank veel cliënten.

De Kerk heeft twee grote taken. De tweede taak van de Kerk is om de armen te helpen. Ook wij leven in een huis met mensen die het moeilijk hebben. De eerste taak is mensen eraan te herinneren dat het eten, het water, het geld, alle materiële dingen, ook al zijn ze belangrijk, niet het allerbelangrijkste in ons leven is. De eerste taak van de Kerk is alle mensen er aan te herinneren wat Jezus ons in het Evangelie van vandaag zegt, namelijk dat Jezus het Brood des levens is.

Wat wil dat zeggen? Wij hebben zojuist gelezen: wie met Jezus is, zal geen honger en geen dorst meer hebben. Begrijpt u mij goed: na deze viering gaan wij allemaal middageten omdat wij straks honger en dorst hebben. Maar Jezus heeft het niet over de honger en de dorst van de buik maar van het hart. De honger en de dorst naar Liefde.Wij hebben allemaal Liefde nodig. Zonder Liefde kunnen wij niet echt leven ook al hebben wij de buik vol. Wanneer wij straks de communie doen, eten wij een stukje Brood. Wij geloven dat dat Jezus Christus is.Wat een groot geschenk!!

Het eten gaat in onze buik en geeft ons energie. Als wij de heilige Communie ontvangen komt Jezus in ons, voedt ons en vervult ons. Deze diepe ontmoeting met Hem veranderd ons, maakt ons tot mensen die gelukkig zijn, ook als het niet zo goed met ons gaat en er van buiten storm in ons leven heerst en Hij stelt ons in staat dat ware geluk door te geven aan anderen....

Wij allemaal verlangen en zoeken de Liefde. Ook de mensen die hier naar de Kermis komen. De zoek naar plezier is in werkelijkheid de behoefte naar aandacht, waardering en herkenning. Sterke emoties voelen. Zich geliefd te voelen. Ik wens u allen een fijne Kermis en dat u veel liefde in u leven mag ontvangen. Amen.


Een kleurrijke viering....