Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Sint-Cecilia bedankt en gevierd

20-11-2018

Een traditie in ere houden: feest van Sint-Cecilia aangepast gevierd

Vrijdagavond 16 november jl. werd door het R.K. Kerkkoor Cantate Domino traditioneel het Sint-Ceciliafeest gevierd. Dit keer iets bescheidener omdat de echtgenote van een van de koorleden plotseling met ernstige klachten is opgenomen in het ziekenhuis. Het werd een mooie gezongen mis in onze prachtige Sint Jans Onthoofdingkerk, met naderhand een kopje koffie en een stukje vlaai in De Ontmoeting. Met een enkel drankje werd de avond kort gehouden en afgesloten.

Het was een indrukwekkende en mooi gezongen H. Mis: ‘Het koor heeft prachtig gezongen en kapelaan Geoffrey de Jong deed het ook erg goed’, aldus de voorzitter van het kerkkoor Johan Onland. ‘Hij probeerde de mis zoveel mogelijk met oude tradities voor te gaan en dat was prachtig’. De mis is tegenwoordig niet meer zo druk bezocht als vroeger maar dat mocht de sfeer geenszins drukken.

In De Ontmoeting was intussen alles klaargezet voor de wat kortere nazit: koffie, thee en vlaaien. Er werd smakelijk van genoten! We praatten elkaar bij over de laatste ontwikkelingen van de echtgenote van het koorlid. Spannend allemaal en in onze gedachten waren we bij hen en zij waarschijnlijk ook bij ons. Het kan verkeren.

Na het welkomstwoord van Johan Onland waarin hij iedereen weer stevig bedankte voor de inzet in het afgelopen jaar, werd er smakelijk van de koffie en de vlaai genoten. Daarna kreeg kapelaan Geoffrey het woord. Ook hij bedankte iedereen voor de tweewekelijkse, prachtige gezangen in de plechtige hoogmissen en vooral ook bij bijzondere gelegenheden. 

● Piet Braken in de schijnwerpers gezet
Daarna richtte hij zich speciaal tot Piet Braken. ‘Piet is vanaf 1978 lid van het koor dus hij heeft een jubileum te pakken: 40 jaar! Een prachtige prestatie!’ Er is veel meer over Piet bekend. Hij is zijn broer Jo gevolgd die drie jaar eerder lid van het koor werd. Jo is helaas van ons heengegaan. Piet is altijd op de repetities en tijdens de vieringen aanwezig, hij zal nooit overslaan. En met zijn prachtige basstem is hij een schitterende hoeksteen van het koor. Mooi royaal op tijd zijn is prima maar hij is ook altijd ‘op tijd’ weg. Ook dat kenmerkt hem. We weten overigens wel waarom… Zijn vrouw Engelien heeft dan altijd een bord Brintapap voor hem klaar staan en die wil hij niet koud laten worden…

Piet houdt ook van organiseren. In het verleden vormde Piet, met soms iemand erbij, de reiscommissie en organiseerde hij de jaarlijkse uitstapjes van het koor. Sinds het overlijden van Frans van der Aalst zorgt hij ook voor de consumpties tijdens de repetitie en 'ronselt' hij organisten als onze vaste organist een keer niet kan en hij stelt de overige koorleden op de hoogte als er een tussentijdse mis gezongen moet worden (bijvoorbeeld een uitvaartmis). 

Piet is niet alleen loyaal naar koor en kerk maar ook naar anderen en andere verenigingen. Hij is maar liefst 70 jaar lid van de vakbond en is heel lang bij DVG voetbalscheidsrechter geweest. Een man met een ijzeren wil en veel inzet voor de gemeenschap van Liempde. Chapeau de Sint-Gregoriusonderscheiding is door hem van harte verdiend. Proficiat.

De avond werd met een drankje voortgezet en het werd niet al te laat gemaakt. Vooral Piet was in zijn nopjes en natuurlijk zo trots als een pauw. Het bestuur van het koor denkt nog even na of op een ander moment of in een andere setting nog even bij het geïmproviseerde feest kan worden stilgestaan. Maar Sint-Cecilia is toch maar mooi geëerd. Via deze link kunt u enkele foto’s van deze avond bekijken. 

Meer informatie:


Piet ontvangt de Sint-Gregoriusonderscheiding van kapelaan Geoffrey de Jong