Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Zondag Gaudete..

16-12-2018

Vol verwachting klopt ons hart

Verwachten is ‘wandelen in het licht van de Komende’ zegt de Westerse kerkvader Augustinus uit de vijfde eeuw ons. De geboorte van de Komende, Jezus Christus, is allereerst een historisch feit maar is tegelijkertijd veel meer dan dat want de gehele geschiedenis van de mensheid is er mee verbonden... Zijn geboorte is als het ware het begin van de nieuwheid van de herschepping die door, met en in Hem plaatsvindt.

Het kan dan ook niet anders zijn dan dat dit vreugde in het hart van mensen opwekt want God die Liefde is maakt alles nieuw, zo laat de kleine profeet Sefanja ons weten. In de derde week van de Advent stijgt de spanning want de Heer, de Komende, is nabij. Daarom ook krijgt de paarse kleur een lichtere tint en wordt deze derde zondag, zondag Gaudete genoemd...

Tenslotte wordt ons in het Evangelie door de wegbereider van de Komende, Johannes de Doper, aangeraden om niet alles voor jezelf te houden maar om te delen van je overvloed of armoede. Maar ook om niet meer te vragen dan waar je recht op hebt, dan je nodig hebt. Met andere woorden: door je af te keren van het zelfzuchtige ik en te geloven in de Komende die Licht zal brengen in de wereld die overheerst wordt door de duisternis van het ongeloof en het egocentrisme... Omkeren en uitzien naar God zal vreugde brengen omdat de liefde de drijfveer wordt van onze omgang met elkaar... En deze woorden sluiten ook heel goed aan bij het doel van de Bisschoppelijke Adventsactie... Amen