Sint Jans Onthoofdingkerk Liempde
A | A | A

nieuws

Viering patroondag Sint Antonius Abt

19-01-2019

Buurtschap uit Liempde eert Antonius Abt en zegent kleinvee

Het Liempdse buurtschap Kasteren houdt a.s. zondag 27 januari weer haar jaarlijkse processie naar de Sint-Antoniuskapel aldaar. Vooraf wordt een eucharistieviering in het zaaltje van Café Het Groene Woud opgedragen; deze viering begint om 10.30 uur. Na de viering wordt het kleinvee door kapelaan Geoffrey de Jong gezegend. Een traditie die in 1984 in ere is hersteld én wordt gehouden!

De eucharistieviering wordt opgedragen in het zaaltje van café Het Groene Woud en begint om 10.30 uur. De voorganger is kapelaan Geoffrey de Jong. Hij wordt geassisteerd door Mathieu Hendriks, geestelijk verzorger van Zorggroep Elde. De muzikale omlijsting wordt weer verzorgd door de Liempdse troubadour Jan van der Heijden.

Onder aanvoering van het Gilde Sint-Antonius Abt vertrekt de processie na de viering vanaf café Het Groene Woud naar de kapel op de hoek Kasterensestraat en De Maai. Deze is toegewijd aan de patroonheilige. Daar brengt het gilde een vendelgroet en wordt de zegen afgesmeekt over het kleinvee.

Na afloop kunnen de deelnemers aanschuiven aan een koffietafel met van alles van het ‘verreke': zult, kooikes, worst en platte ribben met een borrel brandewijn vooraf. Voor deze rijke koffietafel wordt een bescheiden bijdrage van € 10,-- gevraagd; € 2,50 voor kinderen tot 14 jaar. Wie hieraan wil deelnemen moet zich wel even van tevoren aanmelden. Dit kan bij Rien van den Langenberg, telefoon 0411 – 63 27 24, Jan van de Sande, 0411 – 63 18 95 of Jos van de Leest, telefoon 0411 – 63 13 03.

Dit keer geen televisiecamera’s en geen rondlopende reporters maar gewoon een viering zoals elk jaar. We wensen de inwoners van Kasteren en alle andere belangstellenden een fijne viering toe en na afloop smakelijk eten en veel gezelligheid bij de koffietafel.


De prachtige viering een jaar geleden